Already registered ? Log in
De Grot van Lorette
De Grot van Lorette
De Grot van Lorette
De Grot van Lorette

De Grot van Lorette

Credit : Geopark Famenne-Ardenne

U bevindt zich nu op het plateau Notre Dame de Lorette, een vrijwel horizontaal oppervlak, namelijk de verlenging van het oppervlak van het kasteel, voorbij het kleine dal van de rue du Jacquet. Vanuit de lucht gezien, vertoont dit plateau grote afgesloten depressies. Als een depressie niet het werk is van de mens (granaattrechter, uitgraving), is ze vaak het resultaat van de oplossing van het onderliggend kalkgesteente, wat deze depressies vormt, die ‘dolines’ genoemd worden. Het zijn ook tekenen aan de oppervlakte die op de waarschijnlijke aanwezigheid van grotten wijzen. Onze ogen zien hier wel degelijk typische morfologische vormen van een karstlandschap. Origineel aan de Grot van Lorette of Grot van Rochefort is haar beheer. Dit berust namelijk op een project dat zowel bestaat uit de toeristische exploitatie van de site, als uit wetenschappelijk onderzoek en de pedagogische toepassing van de wetenschappelijke resultaten voor
het publiek. Ze is dus een belangrijke geosite van ons Geopark. De Grot van Lorette beslaat zes kilometer galerijen onder het plateau. Sommige zijn ingericht voor bezoek door toeristen, in andere is het ondergronds laboratorium gehuisvest. De locatie voor dit lab werd gekozen na de ontdekking van een actieve breuklijn in de grot die sommige galerijen vervormt of beetje bij beetje blokken en afzettingen vergruist. Dit laboratorium is bestemd voor geofysisch onderzoek (studie van de breuklijnen, seismologie, gravimetrie) en hydrogeologische studies (studie van de doorsijpeling van water in het gesteente). Door de galerijen van de grot stroomde vroeger een ondergrondse rivier, maar nu staan ze grotendeels droog. Op bepaalde plekken zijn er nog kleine riviertjes en ondergrondse meren te zien. Dat bewijst dat de grot van Lorette aangesloten is op een groter net, dat trouwens nog deels te ontdekken is: de ondergrondse Lomme - Wamme. Deze twee rivieren dalen af van de Ardennen en wanneer ze in het kalkgesteente komen, volgen ze de kalkstrook in de plaats van deze loodrecht te snijden zoals de Lesse doet in de grotten van Han. De Lomme en de Wamme die de kalkstrook volgen, duiken deels en geleidelijk onder de grond, wat een zeer complexe ondergrondse loop vormt, die omzeggens in dezelfde richting als boven de grond stroomt. Het water komt weer naar boven in de resurgentie van Eprave. Deze ondergrondse stroom sluit, aan de Grot van de Nou Maulin, aan op de meander aan de oppervlakte die de stad Rochefort omklemt.

Technical information

1 Avenue de Lorette
5580 Rochefort
Lat : 50.1550813Lng : 5.2262145
123 d

1 Additional information

Goed om te weten

Karst slaat op alle bovengrondse en ondergrondse vormen die het resultaat zijn van de erosie van vooral carbonaathoudend gesteente: afgesloten depressies (dolines), droge valleien, verdwijnpunten van rivieren (verdwijngaten en ‘chantoirs’ of holtes), grote waterbronnen die voordien onder de grond zaten en weer aan de oppervlakte kwamen (resurgenties of karstbronnen) en holtes in alle mogelijke vormen en groottes (grotten, kalksteenkoepels). De term ‘karst’ komt van de gelijknamige regio Carso of Kras, een kalkplateau dat voornamelijk in Slovenië te vinden is, maar ook in Italië en in Kroatië. Een fluviatiel of rivierterras is een landvorm op een of beide flanken van een vallei, die ontstaat als een restant van een vroegere riviervlakte, uit een periode waarin een rivier op een hoger niveau in het landschap stroomde. Een terras kan zowel het resultaat zijn van aanslibbing (alluviaal terras) of van afvlakking door erosie, ofwel van het rotsbed (rotsterras) of van een vroeger terras (ingebed terras).