Oups... It would appear that Cirkwi does not have permission to use your location.

Groene heggen en de hoefijzerneus

Les haies vives et le petit rhinolophe

Description

Een unieke combinatie van groene heggen, bosrijke weilanden en bos maken van Revogne een unieke biotoop. Dit verklaart ook waarom de rhinolophus (de hoefijzerneus, een soort vleermuis) zijn toevlucht zoekt in de kelders van het oude kasteel van Revogne. Voor deze minuscuul kleine vleermuis is dit één van de drie schuiloorden in België. Niet alleen verschuilen ze zich hier, ze planten zich hier ook voort. De hoefijzerneus jaagt alleen langs bosranden, in de buurt van bosrijke weilanden en inheemse groene heggen, want die trekken vele verschillende soorten insecten aan, en daar is de hoefijzerneus op verlekkerd. De continuïteit van boselementen in zijn jachtgebied is van het allergrootste belang. Tijdens hun verplaatsingen volgen deze vleermuizen namelijk bospaden, bosranden, heggen en bomenrijen en daar wijken ze nooit van af !

Technical information

interface.consultation.poi.infos.date 28/11/2023
Rue de Mossiat
5570 Beauraing
Lat : 50.09756Lng : 5.03708
218 m

Altimetric profile

Data author

proposed by MTFA
15 Place de l'Etang, 15 6900 Marche-en-Famenne Belgique

Ratings and reviews