Already registered ? Log in
Tienne d'Aise

Tienne d'Aise

Aan je rechterkant vind je panelen met uitleg (uitsluitend in het FR) die meer informatie bieden over de Natuurreservaten in de « Tienne d’aise » (Noord en Zuid).
De streek van Lessive herbergt verschillende soorten uitzonderlijke orchideeën.

Het noordelijke deel van de Tienne d’Aise is bedekt met grasgewassen met twee zeer verschillende faciës.
Op droge graslanden met kalkhoudende ondergrond, zijn bepaalde soorten dominant, terwijl andere haast niet vertegenwoordigd zijn. Ze pasten zich aan de specifieke milieuomstandigheden aan en kunnen absoluut nergens anders gedijen.
Op de steengronden met weinig kalk, trokken herders met hun geiten en schapen voorbij. Zo geschiedde reeds in de Romeinse tijd, maar het hoogtepunt situeert zich in de 19de eeuw. Aan het einde van die eeuw raakte deze exploitatiewijze in onbruik.
Het opgeven van de transhumance resulteerde in de bebossing van kalkrijke graslanden. Doordat deze oude agropastorale praktijken lange tijd niet meer werden toegepast, groeiden er bomen en bossen op de oude grasvelden, wat een aanzienlijk verarming meebracht op het gebied van biodiversiteit. De uitbater van een kalkrijk grasveld staat dus voor een keuze: ofwel zorgt hij opnieuw voor grasvelden voor schapen, ofwel maait en exporteert hij struikgewas en hooi.
Het zuidelijke deel van het natuurreservaat de ‘Tienne d’Aise’ is een gebied dat werd gerestaureerd tussen 2007 en 2009: alle bomen werden er omgehakt. Vandaag genieten de grasvelden van de essentiële openlucht in die omgeving, en ondergaan geen nadeel meer van de schaduw van het pijnwoud dat voordien op deze « tienne », heuvel stond. Met uitzondering van een paar uitzonderlijke bomen met speciale vormen en enkele jeneverstruiken beslaat het kalkrijke grasveld bijna de hele site. Er groeien opnieuw vele soorten planten en dieren.

Technical information

Tienne d'Aise
5580 Rochefort
Lat : 50.1174194Lng : 5.1536644
1 year