Already registered ? Log in
Baty poel - Mare du Baty
Baty poel - Mare du Baty

Baty poel - Mare du Baty

Jarenlang vormde deze poel een trefpunt voor onderzoekers gespecialiseerd in het leven van de kikvorsachtigen. Professor Boulenger, ichtyoloog en herpetoloog en professor de Witte (ereconservator van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel) troffen hier begin deze eeuw behalve de vertrouwde kikvorsachtigen ook een aantal zeldzame soorten aan : de vroedmeesterpad, de rugstreeppad, de vuurpad en de vier soorten uit de familie van de watersalamanders : de kamsalamander, de Alpensalamander, de kleine watersalamander en de zwemvoetsalamander.

Technical information

15 Rue des Raines
5580 Rochefort
Lat : 50.1226593Lng : 5.2469339
322 d