To see around
See more
Open
Close
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show

Oups... It would appear that Cirkwi does not have permission to use your location.

Description
Map
Steps
Ratings and reviews
See around

Religieus erfgoed rondom Temse-Hamme. Fietsroute 'Heilig Harnas'

Religieus erfgoed rondom Temse-Hamme. Fietsroute 'Heilig Harnas'
Credit : Stichting Open Kerken

Description

Welkom in het land van de broeken, de slikken en de schorren. De rivieren de Durme en de Schelde zijn een zegen gebleken maar even vaak een vloek! Overstromingen waren schering en inslag. De Kerk en abdijen traden vaak op als beschermers. Door de inpoldering van het land met de aanleg van dijken maar ook als mentale steun en troost wat blijkt uit de verering van de waterheilige Amelberga en de talrijke kapellen. Het is ook de regio van de zaligverklaarde Priester Poppe die opkwam voor de armen en jongeren.

De fietsroute start in Temse en gaat via de dijk naar Tielrode. Met het veer komt u in de regio Hamme terecht waar u via een stukje ongerepte natuur Kastel bereikt. We houden halt in het pittoreske Moerzeke om daarna na Hamme te gaan. Via de wulpse Miraburg steken we terug de Durme over om terug te keren naar Temse.

De fietsbrochures 'Heilig Harnas' zijn gratis beschikbaar bij de Toeristische Diensten van Temse en Hamme en in de 'open kerken' O.-L.-Vrouwekerk in Temse, Pius-Poppekapel in Moerzeke en in de Sint-Pietersbandenkerk in Hamme.

Spring op uw fiets en laat u verrassen door het religieuze erfgoed in eigen land!

Technical Information

Cycling
Difficulty
Easy
Dist.
34 km
Show more

Altimetric profile

Starting point

9220 Hamme
Lat : 51.123431632325Lng : 4.2160785198212

Steps

image du object
1

Priester Poppemuseum Temse

Edward Poppe (Temse, 18/12/1890-Moerzeke, 10/6/1924) was vanaf zijn priesterwijding in 1916 achtereenvolgens onderpastoor op de Sint-Coletaparochie in Gent (1916-1918), directeur van de Zusters Sint-Vincentius a Paulo in Moerzeke (1918-1922) en geestelijk begeleider van de cibisten (geestelijken die hun legerdienst vervullen) in Leopoldsburg (1922-1924). Als begenadigd godsdienstpedagoog wist hij de eucharistische stroming binnen de Kerk te voorzien van een opvoedkundige methode, die tussen de twee wereldoorlogen een merkwaardige katholieke heropleving in Vlaanderen op gang bracht. Als bezieler van de Eucharistische Kruistocht heeft hij bovendien een hele generatie kinderen gevormd, voor wie hij het gebedenboekje Bij de Kindervriend (vertaald in 16 talen) schreef. Zijn proces tot zaligverklaring werd in 1966 bij de Congregatie der Riten in Rome ingeleid. De Kerk verklaarde hem eerbiedwaardig op 30 juni 1986 omwille van zijn heldhaftige beoefening van de deugden. Op zondag 3 oktober 1999 werd hij officieel zalig verklaard te Rome door paus Johannes Paulus II. Zijn geboortehuis, eigendom van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, werd gerenoveerd en op 18/12/1990 ingewijd als museum. De gedenksteen boven het venster en het Mariabeeld, vervaardigd door E.H. August Nobels, werden in 1934 aangebracht t.g.v. de Poppefeesten in Temse (herdenking 10de verjaardag van zijn overlijden). Het museum is toegankelijk van half juni tot half september op zaterdag:14 tot 16 u. Groepsbezoeken zijn heel het jaar mogelijk na aanvraag bij de gemeentelijke dienst Toerisme (tel. 03-771 51 31, toerisme@temse.be ).

29 Priester Poppestraat 9140 Bornem
- Open Churches -
Consulter
image du object
2

Dienst Toerisme Temse

Bij de Dienst Toerisme van Temse kan u gratis de fietsbrochure 'Heilig Harnas' krijgen. Ook in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Temse zijn er brochures beschikbaar. Gemeentehuis, Markt 1 9140 Temse tel. 03 771 51 31 fax 03 771 94 34 toerisme@temse.be Openingsuren: Maandag tot vrijdag 09.00 – 12.00 u. 13.00 – 16.30 u. Van juli tot half september ook in het weekend 11.00 – 15.00 u.

1 Markt 9140 Bornem
- Open Churches -
Consulter
image du object
3

Onze Lieve-Vrouwekerk Temse

Temse: Oudste parochie van het Waasland. Temse zou al voor 772 gekerstend zijn door de heilige Amelberga. Zij is in Temse nog steeds zeer populair o.a. door de Sint-Amelbergagilde die drie maal per jaar de Wegom (2) organiseert. Enkel op Pinkstermaandag worden de relieken (3) van de heilige Amelberga meegedragen in de processie. De Onze-Lieve-Vrouwekerk: Parel aan de Schelde. De huidige kerk dateert hoofdzakelijk uit de vroege 16de eeuw nadat de oude romaanse kerk grotendeels verwoest werd door een brand in 1494. De kerk werd in de loop der eeuwen verschillende malen verbouwd en uitgebreid. In de kerk is de grafsteen van de heilige Amelberga bewaard evenals het eeuwenoude praalgraf van Roeland Lefèvre, de eerste wereldlijke heer en een grote weldoener van Temse. Markt 9140 Temse Open Kerk: 15 juni-16 sept: vrij. 08u-12u en zat. en zon.: 14u-17u De heilige Amelberga en de Wegom (2) De heilige Amelberga leefde tijdens de 8ste eeuw in Vlaanderen. Zij ging op de vlucht om een ongewenst huwelijk met Karel Martel te vermijden. Ze stak de Schelde over gezeten op de rug van een steur! Als dank voor de bescherming die zij genoot, richtte zij er de eerste kerk op. Door haar mysterieuze invloed op water en dieren is zij de beschermheilige van landbouwers en zeelui. De Sint-Amelbergagilde houdt de eeuwenoude bedevaart ter ere van de heilige Amelberga, ook de Wegom genoemd, levendig. De Wegom zou sinds de 11de eeuw bestaan! De kleurrijke voetprocessie opgeluisterd door muzikanten is 22 km lang en wordt 3 maal per jaar georganiseerd. Reliek (3) Een reliek is een overblijfsel van het lichaam van een heilige zoals een botje of een lok haar. Het kunnen ook stukjes kledij zijn of ander voorwerpen waarmee de heilige in contact kwam. Het aanbidden van relieken is een vroegchristelijke gewoonte. Men geloofde dat het aanraken of kussen van een reliek een speciale bescherming gaf. In de late Middeleeuwen ontstond er een rijke handel in relieken. Nu is dit uiteraard verboden maar de verering ervan is nog steeds populair. Ze worden meestal bewaard in een schrijn of kunstige houder in de kerk.

1 Markt 9140 Bornem
- Open Churches -
Consulter
image du object
4

Knooppunt 76

Dit is knooppunt 76 in de regio Waasland. Wens je de bijhorende kaart te bestellen of een probleem het knooppuntennetwerk melden, ga naar de site van Toerisme Waasland: www.toerismewaasland.be/wl/

Reekstraat 9140 Temse
- Open Churches -
Consulter
image du object
5

Veerdienst Tielrode-Hamme

Het veer van Tielrode brengt je over de Durme naar het natuurreservaat 'de Schorren van de Durme' ( 24 hectare) in Hamme. Het beeld Den Toeter, naar de legendarische veerman Cyriel Van Bogaert, waakt over het veer en over de omgeving. De veerdiensten varen op het uur en op het half uur. Zorg dat je er tijdig bent of je mist de boot. Bij slechte weersomstandigheden (o.a. stormwind en dichte mist) kan de veerman om veiligheidsredenen beslissen om niet te varen. Opgelet: om 12u30 gaat de veerman lunchen. Dan is er geen overzet. Contactgegevens: Veer Tielrode Sint-Jozefstraat 30 9140 Temse

Reekstraat 9140 Temse
- Open Churches -
Consulter
image du object
6

Knooppunt 91

Dit is knooppunt 91 in de regio Scheldeland. Wens je de bijhorende kaart te bestellen of ontdek je een probleem op het knooppuntennetwerk, surf naar www.scheldeland.be

97 Driegoten 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
7

Knooppunt 9 Moerzeke

Dit is knooppunt 9 in de regio Scheldeland. Wens je de bijhorende kaart te bestellen of ontdek je een probleem in het fietsknooppuntnetwerk, surf naar www.scheldeland.be

Gijven 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
8

Kapel Heilige Rita Moerzeke

Wegkapel in omhaagd parkje, afgesloten door ijzeren hek, met onder andere gesnoeide haagaanplanting in de vorm van de letters Heilige Rita. De kapel werd gebouwd in 1946 onder impuls van Pol De Colage als dankbetuiging en om de wijk verder te beschermen tegen watersnood. De architect Leon Van Hove uit Hamme ontwierp het plan en Gustaaf Van Haute uit Moerzeke voerde de werken uit. De werken werden aangevat op 15 mei 1946 en op 23 juni 1946 werd de kapel ingewijd. Rechthoekige bakstenen kapel met smaller en lager rechthoekig koor, onder zadeldaken (leien). Links op het dak staat een hoog vierkant bakstenen klokkentorentje met een smeedijzeren kruis op het tentdak. Witgeschilderde kapel op grijs geschilderde plint, eveneens grijs geschilderde schuin oplopende hoeksteunberen; de achtergevel is bekleed met gewitte kunstleien. Voorpuntgevel bekroond met arduinen kruis en voorzien van een rondboogdeur in een bakstenen omlijsting met een arduinen sluitsteen, gedateerd 1946. In het glasraam van het bovenlicht staat het opschrift "H. Rita B.V.O". Twee rondboogvensters in beide zijgevels, één in de achtergevel. Het interieur van de kapel is bepleisterd en beschilderd en wordt overdekt met een tongewelf. Bruine lambrisering met florale motieven. Bovenaan de wanden geschilderd fries met zigzagmotieven. De vier gekleurde glasramen in de zijgevels stellen voor H. Rita, H. Martinus te paard, H. Maria met Kind (gedateerd 1950), en H. Jozef. Boven de toegangsdeur hangt een kruisbeeld. Het grote beeld van de H. Rita bevindt zich in een brede rondboogvormige nis boven het altaar onder geschilderde banderol het opschrift "H. RITA".

Koning Albertdijk 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
9

Knooppunt 51 Moerzeke

Dit is knooppunt 51 in de regio Scheldeland. Wens je de bijhorende kaart te bestellen of ontdek je een probleem op het knooppuntennetwerk, surf naar www.scheldeland.be

56 Kleinbroekstraat 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
10

Sint-Jozefkapel Kastel

Wegkapel, ingeplant op een omhaagd perceel, tegenover de hoeve van de familie Vlassenroot (nr. 32). In 1884 gekadastreerd als nieuw gebouwde kapel, volgens mondelinge overlevering zou de kapel in gevolge een belofte van de familie Vlassenroot gebouwd zijn omstreeks 1870. Bakstenen kapelletje op gecementeerde plint onder pannen zadeldak. Voor- en achterpuntgevel bekroond met smeedijzeren topkruis. Portiek met open spitsboogdeur in een keperboogvormig spaarveld, geflankeerd door eenvoudige hoekpilasters. In beide zijgevels, spitsboogvenster met ijzeren tracering. Overstekende houten daklijst op overhoekse tandlijst. Achtergevel met gecementeerde afgeronde uitbouw van de altaarnis. Interieur. Voorportaal met witte vloertegels, houten lambrisering en houten spitsbooggewelf. Tussen het portaal en de kapelruimte bevindt zich een groen geschilderde spitsboogdeur met getralied bovenlicht. Witgepleisterd kruisribgewelf. In een spitsboogvormige nis in de achterwand bevindt zich een polychroom beschilderd beeld van de H. Jozef met Kind. Op de altaartafel staan verder nog verschillende beelden.

19 Stuyfbergen 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
11

Sint-Jozefkerk Kastel

Het gehucht Kastel wordt langs drie zijden omsloten door de Schelde. Aanvankelijk was het een moerasland met enkele hoogtes zoals de Ganzenberg en Stuyfbergen dat dagelijks overspoeld werd door de getijden. In de 13de eeuw werd door de heer van Moerzeke beroep gedaan op de abdij van Hemiksem, één van de rijkste abdijen van West-Europa, om Kastel in te polderen (4). In ruil voor hun werk kregen zij het dorp 'Ghastella' of Kastel cadeau. Sommige binnendijken of verhoogde wandelpaden zouden nog steeds uit deze periode stammen. Kastel werd pas omstreeks 1875 een afzonderlijke parochie met de bouw van de Sint-Jozefkerk tussen 1875-1877. Het is een neogotische (6) basilicale kruiskerk naar ontwerp van de Gentse architect G. Hoste. Ganzenberg 6 9220 Kastel Te bezoeken: Dagelijks: 09u-18u. Inpoldering (4) Bij de inpoldering van een gebied, gelegen aan een rivier of aan de kust, wordt een strook land die normaal door de getijden periodiek overstroomt, doorgelegd door de aanleg van dijken, grachten en sluizen. Soms bouwde men molens die het overtollige water uit het gebied wegpompten. Het grote nadeel van de aanleg van dijken is dat de rivier een groter verval krijgt met mogelijke dijkbreuken als gevolg. De grote abdijen waren in de middeleeuwen zeer vaak betrokken bij de aanleg van de eerste dijken omwille van hun kapitaal en organisatievermogen. Neogotiek (6) Uitermate populaire bouwstijl voor kerken in de 19de en de 20ste eeuw. Het is geïnspireerd op de middeleeuwse gotiek die gekenmerkt wordt door verticale lijnen en spitsbogen en werd gezien als de ware christelijke stijl. Het bouwwerk is opgevat als een totaal kunstwerk waarbij architectuur, interieur en meubilair één geheel vormen. De oriëntering van de kerk evenals vele decoratieve elementen zijn doorspekt van oude symboliek. Heel wat neogotische kerken waren binnenin kleurrijk beschilderd. Jammer genoeg zijn deze bonte interieurs vandaag veelal bedekt door een witte pleisterlaag.

6 Ganzenberg 9220 Dendermonde
- Open Churches -
Consulter
image du object
12

Onze-Lieve-Vrouw ter Noodkapel.

Bakstenen wegkapel op rechthoekig grondplan met driezijdige sluiting onder een zadeldak (afgeronde leien). Wit en beige geschilderde, gecementeerde gevels op plint met imitatievoegen. Voorpuntgevel met rondboogvormige toegang tot portiek afgesloten door decoratief ijzeren hekwerk en voorzien van bovenlicht met waaier. Omlijstende hoekpilasters op neuten onder omlopende kroonlijst. Geveltop onder geknikte dakoverstek met topkruis. Driehoekig omlijst timpaan met blauw geschilderd opschrift "O.L.V. Ter Nood/ Mater Dolorosa ora pronobis". De bidruimte is afgesloten door een rechthoekige deur met getralied deurlicht. Zijgevels en achterzijde met platte banden ter omlijsting van licht afgetekende panelen met uitgespaarde hoeken. Aan weerszijden twee ovale oculi kruisvormig getraceerd en voorzien van gestructureerd glas. Bepleisterd en witgeschilderd interieur. Beschilderde houten altaartafel, met omkranst Mariamonogram. Tegen de achterwand, voor een gebogen en omlijste nis met kroonlijst, een polychroom Piëtabeeld op sokkel. Voorts nog verschillende Onze-Lieve-Vrouwebeeldjes op het altaar. IJzeren kaarsenhouder.

4 Tramstraat 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
13

Knooppunt 56 Moerzeke

Dit is knooppunt 56 in de regio Scheldeland. Wens je de bijhorende kaart te bestellen of een probleem in het netwerk melden, surf naar www.scheldeland.be

Vlaanderen Fietsroute 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
14

Sint-Martinuskerk Moerzeke

De geschiedenis van de kerk van Moerzeke gaat minstens terug tot in de 12de eeuw toen ze nog in het bezit was van de Sint-Baafsabdij van Gent. Wanneer de heerlijkheid (7) Moerzeke in 1755 gekocht werd door jonkheer Emmanuel A.J. Van den Meersche werd beslist de oude kerk af te breken en te vervangen door een classicistische kerk. De werken begonnen in 1767 maar door de Franse invallen werd de kerk pas in 1806 ingewijd. De kerk heeft een harmonieus interieur met een beige bepleistering met witte en goudkleurige accenten. In de eerste pilasters van het koor is het wapenschild van E. Van den Meersche ingewerkt, de opdrachtgever van de bouw van de nieuwe kerk. In de kerk zijn er 58 graftekens en gedenkstenen, velen hiervan afkomstig uit de oude kerk. Vroeger was het een prestigieuze zaak om zich tegen betaling te laten begraven in de kerk. Uit hygiënische overwegingen kwam deze gewoonte in onbruik. Dorp 9220 Moerzeke Heerlijkheid (7) De heerlijkheid is een bestuursvorm die teruggaat tot de middeleeuwen. Ze vloeit voort uit het zogenaamde 'feodale' systeem van leenheren en leenmannen. Centraal staat de 'heer' die bepaalde rechten ontving van de koning. Aanvankelijk moest hij in ruil voor deze rechten militaire trouw zweren aan de koning. De 'heerlijkheid' is het gebied waarop de rechten betrekking hebben. Er bestonden heel wat rechten die een 'heer' kon ontvangen, zoals: het cijnsrecht (het recht om grondbelastingen te heffen), het recht om munten te slaan, het jachtrecht, het recht om een jaar- of weekmarkt te houden... Aan deze rechten waren natuurlijk bepaalde inkomsten verbonden.

6 Sint Baafswijk 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
15

Priester Poppemuseum Moerzeke

De jonggestorven Priester Poppe (1890-1924) was sociaal bewogen en verzette zich tegen armoede en onrecht. In zijn geboortehuis snuif je de gezinssfeer van weleer op en leer je meer over het leven en werk van deze priester, die in 1999 werd zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Contactgegevens: -Priester Poppemuseum -9220 Moerzeke -Molenstraat 7 -Tel: 052 22 66 64

- Open Churches -
Consulter
image du object
16

Priester Poppekapel Moerzeke

Op het domein van het oude feodale hof van de heren van Moerzeke staat de grafkapel van Priester Poppe. De begeesterende priester stierf in 1924 op 34-jarige leeftijd te Moerzeke. Zijn graf aan de Sint-Martinuskerk werd snel een populair bedevaartsoord. Er werd beslist een nieuwe kapel te bouwen op het domein van het kasteel van Moerzeke. Het sobere moderne gebouw dat naar de hemel lijkt te reiken is een ontwerp van de Brugse architect J. Lantsoght. Blader zeker even in het gastenboek van de kapel. Hieruit blijkt dat nog steeds veel mensen troost en bescherming vinden bij de zalig verklaarde priester. Kasteellaan 3 9220 Moerzeke Open Kerk: Dagelijks: 08u-19u. (Winterperiode tot 17u) Er is een klein museum gewijd aan Priester Poppe in het voormalige Klooster van de zusters Heilige Vincentius a Paulo in Moerzeke. Museum Priester Poppe Molenstraat 7 9220 Moerzeke Te bezoeken: Dagelijks: 09u-12u en 14u-19u

15 Kasteellaan 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
17

Slotklooster Ongeschoeide Karmelietessen Moerzeke

De gemeenschap van Ongeschoeide Karmelietessen uit Dendermonde verhuisde in 1976 naar Moerzeke. Er zijn slechts 11 kloosters van Ongeschoeide Karmelietessen of Theresianen in Vlaanderen. Zij leven, naar het voorbeeld van de heilige Theresia van Avila, in totale eenzaamheid om zich volledig te kunnen toeleggen op het gebed. Zij willen zo beschermde burchten zijn van waaruit Gods Liefde zich kan verspreiden. De zusters verlaten de kloostermuren nooit, tenzij in het geval van ernstige ziekte of wanneer er gestemd moet worden. Traliewerken scheiden hen van de publieke gedeeltes van het klooster waardoor het contact met de buitenwereld zeer beperkt is. Kasteellaan 23 9220 Moerzeke Dit is een slotklooster en bijgevolg niet te bezoeken

15 Kasteellaan 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
18

Knooppunt 55 Moerzeke

Dit is knooppunt 55 in de regio Scheldeland. Wens je de bijhorende kaart te bestellen of ontdek je een probleem op het knooppuntennetwerk, surf naar www.scheldeland.be

20 Overdijk 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
19

Onze-Lieve-Vrouw van Vredekapel

Deze wegkapel zou opgericht zijn ter vervanging van een vroegere op een andere plaats, namelijk "aen het cruysen der Neerstraete en de straete naer Schaubekestraete en Suybroekestraete". Eind 1925 op initiatief van de pastoor en de buurtbewoners gebouwd op de huidige locatie aan de verspringende rooilijn tussen de huizen nummer 36 en nummers 38, afgewerkt in 1926 (confer jaartal op voorgevel). Langwerpige rechthoekige wegkapel met iets breder achterste deel, onder overstekend zadeldak (kunstleien). Opgetrokken uit baksteen met knipvoegen en voorzien van een witgeschilderde gecementeerde voorpuntgevel op een hardstenen plint. Spitsboogvormige deur geflankeerd door twee pilasters in de vorm van spitsboognissen in een geprofileerde omlijsting. Boven de deuropening is het jaartal 1926 aangebracht en een banderol met opschrift: "B.V.O./ O.L.Vrouw / Van Vrede".

9-29 Spurt 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
20

Knooppunt 60 Hamme

Dit is knooppunt 60 in de regio Scheldeland. Wens je de bijhorende kaart te bestellen of ontdek je een probleem op het knooppuntennetwerk, surf naar www.scheldeland.be

Vierweegs 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
21

Windmolen 'Grote Napoleon' Hamme

De 'Grote Napoleon' is de enige complete molen die nog overblijft van de 22 molens die Hamme ooit rijk was. Hij dateert uit 1816 en werd in 1976-1977 terug maalvaardig gemaakt. Bij de molen is er nu een ambachtelijke bakkerij, ijssalon én museum. De windmolen kan bijna elke dag vrij bezocht worden. Wanneer u graag een woordje uitleg wilt, moet u een afspraak maken. Bij goed weer maakt u zelfs kans om de molen in werking te zien. Posthoornplein 6 9220 Hamme Te Bezoeken: Dagelijks: 07u-19u. Gesloten op woensdag.

5 Posthoornplein 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
22

Onze-Lieve-Vrouwekapel Hamme

Ook de Begijnhofkapel genoemd. Kleine wegkapel met opmerkelijke voorgevel in rococostijl, vermoedelijk teruggaand op een 17de-eeuwse kapel. Volgens archiefdocumenten is er al sprake van de "Capelle van Bagynhove gestaen ende gelegen op de grote Heerweg naar Dendermonde" in 1623, hersteld in 1639. Volgens de "Ommelooper

3 Slangstraat 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
23

VVV Hamme: dienst toerisme en fietsverhuur

U kan de fietsbrochure ' Heilig Harnas' gratis ophalen bij de Dienst Toerisme in Hamme. Ook in de 'open kerk' Sint-Pietersbanden in Hamme zijn er brochures beschikbaar. Bij de Dienst Toerisme kan je ook fietsen huren: Je wil komen fietsen in Hamme, maar je hebt geen eigen fiets of je ziet het niet zitten om je fiets achter- of bovenop de auto te krijgen? GEEN PROBLEEM! Sedert 2009 is V.V.V. Hamme erkend als een officieel fietsenverhuurcentrum. Je kan bij ons, tijdens de openingsuren of na reservatie ook op zaterdagnamiddag of zondag, terecht voor kwaliteitsvolle fietsen. Aanbod 16 damesfietsen, 10 herenfietsen, 1 kinderfiets: € 5,00 per dag per fiets 3 kinderstoeltjes, 1 aanhangfiets: € 2,50 per dag per fiets/stoeltje 6 tandems: € 7,50 per dag per tandem. De tandems worden gratis uitgeleend aan blinden en slechtzienden en hun begeleider. Om zeker te zijn dat u bij aankomst over het nodige aantal fietsen kan beschikken, is het aan te raden minstens 1 dag op voorhand te reserveren. Marktplein 1 9220 Hamme tel. 052 47 56 05 fax 052 47 56 09 toerisme@hamme.be Openingsuren maandag tot zaterdag van 8.45 u. tot 12.00 u. woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16.30 u.

3 Marktplein 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
24

Sint-Pieterbandenkerk Hamme

Hamme zou de eerste stenen kerk gehad hebben in deze contreien. Er was al sprake van voor de 10de eeuw. Door de aangroei van de bevolking werd besloten om in 1740 de oude kerk volledig te herbouwen en te vergroten. Deze kerk in vroegclassicistische vormgeving werd ontworpen door de Dendermondse Augustijnermonnik Thomas Laureyns. De ongebruikelijke naam Sint-Pietersbanden verwijst naar het verhaal van de bevrijding van de apostel Petrus. Hij was door Herodes gevangen genomen en vastgeketend. Volgens het verhaal werd hij op een nacht gewekt door een engel die zei hem te volgen ondanks de ketens. Wonderbaarlijk werden de ketens verbroken en ging de beveiligde gevangenisdeur vanzelf open. Markt 9220 Hamme Open Kerk: ma.-zat.: 08u-18u en zon.:08u-16u30.

3 Marktplein 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
25

Winterkapel Hamme

De Winterkapel hoorde aanvankelijk bij het voormalige Sint-Vincentiusklooster. De kapel dateert uit 1871. Er werden veranderingswerken uitgevoerd omstreeks 1903. De kapel werd in deze periode ook gebruikt als winterkapel voor de parochie Sint-Pietersbanden om te besparen op energiekosten. Nu is de Winterkapel herbestemd tot polyvalente ruimte van de gemeente Hamme Markt 9220 Hamme

20-36 Marktplein 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
26

Knooppunt 49 Hamme

Dit is knooppunt 49 in de regio Scheldeland.

3 Kaaiplein 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
27

Knooppunt 90 Hamme

Dit is knooppunt 90 in de regio Scheldeland. Wens je de bijhorende kaart te bestellen of ontdek je een probleem op het knooppuntennetwerk, surf naar www.scheldeland.be

Hamveer 9220 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
28

Knooppunt 79 Waasmunster

Dit is knooppunt 79 in de regio Waasland. Wens je de bijhorende kaart te bestellen of ontdek je een probleem op het knooppuntennetwerk, surf naar www.scheldeland.be

1-6 Koolputten 9250 Hamme
- Open Churches -
Consulter
image du object
29

Sint-Jozefkapel Tielrode

Tielrode was lange tijd verbonden met de Abdij van Lobbes in Thuin. Zij zouden in grote mate ingestaan hebben voor de inpoldering (4) van het dorp en de Tielrodebroek. De Sint-Jozefkapel is een restant van de voormalige parochiekerk van Tielrode. De kerk werd al in de 9de eeuw vermeld. Het gebedshuis werd herhaaldelijk verbouwd en hersteld na overstromingen en plunderingen. In 1643 kreeg het een rococo-interieur, een stijl gekenmerkt door grillige en speelse vormen en schelpen. Met de bouw van de nieuwe kerk in 1904 werd de oude kerk omgevormd tot een bedevaartkapel. Enkel de middenbeuk van de oude kerk bleef bewaard. Rond de kapel is er op de voormalige begraafplaats een ommegang met de 7 smarten van Jozef. Let vooral op enkele mooie en oude elementen bewaard in het houten portaal en de vloerstenen aan de ingang van de kerk. De kapel is ook bekend voor de jaarlijkse paardenstoet en –zegening (5) Sint-Jozefstraat 9140 Tielrode Te bezoeken: Dagelijks: 8u30-17u. Inpoldering (4) Bij de inpoldering van een gebied, gelegen aan een rivier of aan de kust, wordt een strook land die normaal door de getijden periodiek overstroomt, doorgelegd door de aanleg van dijken, grachten en sluizen. Soms bouwde men molens die het overtollige water uit het gebied wegpompten. Het grote nadeel van de aanleg van dijken is dat de rivier een groter verval krijgt met mogelijke dijkbreuken als gevolg. De grote abdijen waren in de middeleeuwen zeer vaak betrokken bij de aanleg van de eerste dijken omwille van hun kapitaal en organisatievermogen. Zo namen de bezittingen van de abdijen natuurlijk ook snel toe. De paardenstoet en –zegening van Tielrode (5) Jaarlijks is er op de 1st zondag van juli een paardenstoet en –zegening in Tielrode. Er wordt gestart aan de Sint-Elooikapel aan de Antwerpse Steenweg. De stoet houdt halt aan de Sint-Jozefkapel voor een openluchtviering tijdens dewelke de paarden worden gezegend en gekroond met een vaantje of klein vlaggetje. Dit biedt bescherming door de heilige Elooi met volgende tekst: 'Sint-Eloy die gediend wordt tot Thielrode. Naar Thielrode wilt u met uw peerden spoeden. Aanroept daar Sint-Eloy en God zal u behoeden'.

20-28 Sint-Jozefstraat 9140 Temse
- Open Churches -
Consulter
image du object
30

Sint-Petruskerk Tielrode

De nieuwe kerk van Tielrode werd tussen 1904-1906 gebouwd naar de plannen van de Gentse architect H. Geirnaert. Ze is vormgeven in de late neogotiek (6). De oude kerk werd al te vaak geteisterd door de voortdurende overstromingen van de Durme waardoor beslist werd deze verder landinwaarts te bouwen. Sint-Jozefstraat 9140 Tielrode Neogotiek (6) Uitermate populaire bouwstijl voor kerken in de 19de en de 20ste eeuw. Het is geïnspireerd op de middeleeuwse gotiek die gekenmerkt wordt door verticale lijnen en spitsbogen en werd gezien als de ware christelijke stijl. Het bouwwerk is opgevat als een totaal kunstwerk waarbij architectuur, interieur en meubilair één geheel vormen. De oriëntering van de kerk evenals vele decoratieve elementen zijn doorspekt van oude symboliek. Heel wat neogotische kerken waren binnenin kleurrijk beschilderd. Jammer genoeg zijn deze bonte interieurs vandaag veelal bedekt door een witte pleisterlaag.

1-19 Sint-Jozefstraat 9140 Temse
- Open Churches -
Consulter
image du object
31

Kapel Sint-Elooi Tielrode

Kapel van Sint-Elooi. Kleine rechthoekige bidplaats met driezijdige absis, onder zadeldak (leien) met dakruitertje en smeedijzeren kruisje. Spitsboogvormige deur en vensters, laatstgenoemde in gewitte zijgevels. Nieuwe voorgevel van machinesteen. Dateert oorspronkelijk van voor 1866 en staat in verband met de paardezegeningen.

90 Antwerpsesteenweg 9140 Temse
- Open Churches -
Consulter

Data author

Image Open Churches
proposed by Open Churches
508 Chaussée de Tirlemont 508A 1370 Jodoigne Belgique

Ratings and reviews

To see around
See more
Open
Close
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Caution!
We have no information on the difficulty of this circuit. You may encounter some surprises along the way. Before you go, please feel free to inquire more and take all necessary precautions. Have a good trip! 🌳🥾