Already registered ? Log in
image utilisateur
Chaussée dse Tirlemont 508 A
1370 Jodoigne
3210812507
http://www.openchurches.be
m.huynen@eglisesouvertes.be
Sint-Stefanuskerk (Hoeselt)
Sint-Stefanuskerk (Hoeselt)
Sint-Stefanuskerk (Hoeselt)
Sint-Stefanuskerk (Hoeselt)
Sint-Stefanuskerk (Hoeselt)

Sint-Stefanuskerk (Hoeselt)

Opvallend kleurrijke kerk uit de 18de eeuw met veel oudere toren. Binnenin zijn de meest waardevolle kunstwerken verzameld in een schatkamertje.

De vroeg-gotische doopvont is één van de oudste en meest opmerkelijke stukken in de kerk. Op de hoeken van de kuip staan vier hoofden afgebeeld: een man, een vrouw, een grijsaard en een duivel. Ze staan symbool voor de vier levensstromen in het Aards Paradijs die op hun beurt dan weer de vier evangelisten symboliseren: Geon (Mattheus), Tigris (Marcus), Eufraat (Lucs) en Physon (Johannes).

Sint-Stefanus, de patroonheilige van de kerk, is terug te vinden op het schilderij boven het hoofdaltaar (1879). Op het doek is te zien hoe Stefanus, ook wel 'de eerste martelaar' genoemd, wordt gestenigd. Het hoofdaltaar stond vroeger in de Sint-Pauluskathedraal in Luik en werd door de Hoeselaren met paard en kar in Luik opgehaald.

De kleurrijke glasramen in het koor vertellen aan de noordkant de LEGENDE VAN SINT-HUBERTUS EN HET HERT. De ramen aan de zuidkant gaan over het leven van Sint-Lambertus.

Open kerk: dagelijks 10u-17u.

SINT-HUBERTUS EN SINT-LAMBERTUS
De Heilige Hubertus van Luik (7de eeuw) bekeerde zich nadat hij tijdens een jachtpartij oog in oog kwam te staan met een hert dat een kruis in zijn gewei had. Een stem zij hem naar Lambertus, de bisschop van Maastricht te gaan. Hubertus ging bij hem in de leer en volgde hem uiteindelijk ook op als bisschop.Sint-Hubertus is een populaire heilige in onze streken. Hij is de patroonheilige van de jacht. In vele gemeenten vindt nog elk jaar een Hubertusviering plaats, dikwijls in open lucht, waarbij dieren gezegend worden.

Technical information

2-18 Dorpsstraat
3730 Hoeselt
Lat : 50.8499358Lng : 5.4879752
0 m