Already registered ? Log in
image utilisateur
Chaussée dse Tirlemont 508 A
1370 Jodoigne
3210812507
http://www.openchurches.be
m.huynen@eglisesouvertes.be
Sint-Lambertuskerk (Grote-Spouwen)
Sint-Lambertuskerk (Grote-Spouwen)
Sint-Lambertuskerk (Grote-Spouwen)

Sint-Lambertuskerk (Grote-Spouwen)

In 1220 kreeg de abdij van Hocht (Lanaken) het patronaatsrecht (het recht de pastoor te benoemen) over de kerk. Het gebouw werd doorheen de eeuwen regelmatig hersteld door de abdissen van de abdij die soms ter herinnering het jaartal van de herstellingen lieten aanbrengen. Naast de kerkdeur zie je het jaartal 1727 en het schild van abdis Claire-Scholastika de Warnant. Tijdens de Franse Revolutie verloor de abdij echter haar rechten.

Achteraan in de kerk staat een merkwaardig beeld van Sint-Job: het toont een man gezeten op een mesthoop, in diepe ellende verzonken en bedekt met zweren en puisten. Decennia lang werd het beeld vereerd door mensen in nood of lijdend aan huidziekten. Dit 16de eeuwse beeld reisde in 1990 naar Wenen voor een tentoonstelling. Ook het beeld van Christus aan het kruis (1450-1500) in de weekkapel is van grote artistieke waarde.

Het kerkhof telt nog enkele 17de eeuwse grafkruisen.

Technical information

10 Pastorijstraat
3740 Bilzen
Lat : 50.8332911Lng : 5.5535084
0 m