Already registered ? Log in
Collegiale kerk Sainte-Begge
Collegiale kerk Sainte-Begge
Collegiale kerk Sainte-Begge

Collegiale kerk Sainte-Begge

Credit : PN2019

De geschiedenis van Andenne begint rond 692, wanneer Sinte-Begga, overgrootmoeder van Karel de Grote, een Merovingische abdij met zeven kerken stichtte op de locatie van de huidige Place du Chapitre. In de 11e eeuw werd de abdij omgevormd tot seculier Kapittel. Zo werd de aanvankelijke abdij een Edel Kapittel met voornamelijk vrouwen. In 1762 waren de zeven kerken in een dermate slechte staat dat Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk besliste ze af te breken en te vervangen door één kerk. Laurent-Benoît Dewez, officieel architect van gouverneur Karel van Lotharingen, kreeg de opdracht plannen te maken voor het nieuwe gebouw: een neoclassicistische collegiale kerk. De bouw nam slechts 5 jaar in beslag (1770-1775) en het grondplan omvatte drie beuken met vijf traveeën, een hoog en uitspringend transept afgezet met een apsis met drie vakken, een koor met drie traveeën en een polygonaal apsis. Aan het koor vindt men het meest kenmerkende element van deze kerk: een koortoren. Het is een grote vierkante toren verdeeld in vier niveaus door uitspringende banden, met aan elke gevel een grote rondboogventilatieopening en met een dak in klokvorm. De gevel telt twee niveaus: het gelijkvloers met Ionische zuilen en een Corinthische bovenverdieping omkaderd met balustrades. Het geheel vertoont tal van nissen en vensters. Bovenaan wordt de gevel bekroond met een omlijst, breed driehoekig fronton. Het interieur van de kerk toont de Lodewijk XVI stijl. Het is wit geschilderd en wordt verlicht door de rondboogvensters van de zijbeuken, het transept en het koor. In het schip ziet u rondboogarcades, zuilen opgesmukt met pilasters met ongelijksoortige kapitelen, het omlijste kroonwerk dat de verdiepingen scheidt, de ribgewelven in de zijbeuken en de valse koepel van de viering. Er zijn verschillende elementen van liturgisch meubilair bewaard gebleven: een lezenaar met griffioen uit de 16e eeuw, koorstoelen uit de 17e eeuw, biechtstoelen en een preekstoel uit de 18e eeuw, en schilderijen uit de 17e en 18e eeuw, waaronder de Slachting van de Onschuldigen (1615) van Finsonius van Brugge. In een apsiskapel, links van het hoofdaltaar, mag u het beroemde graf van Sinte-Begga niet missen. Het graf is versierd met gotische figuren uit de 14e eeuw. Vrij snel na de dood van Begga werd haar graf een drukbezocht bedevaartsoord. De heilige wordt speciaal aangeroepen voor de genezing van breuken en verschillende kinderziektes. Het was vroeger de gewoonte dat moeders hun jonge kinderen op de grafsteen plaatsten en ze drie keer rond het kruis lieten glijden om ze te genezen van hun kwaal. Vandaag is dat gebruik veranderd maar de aanbidding van de heilige is nog steeds actueel. Daarvan getuigt de gewoonte om schoenen van heel jonge kinderen bij het graf te plaatsen met de hoop dat ze snel leren lopen. In het Museum en de Schatkamer van de collegiale kerk ontdekt men edelsmeedkunst, textiel, beelden, schilderijen, manuscripten en grafmonumenten, getuigen van eeuwenlange vroomheid maar ook van de macht van de abdij. Een uitzonderlijk stuk is het renaissance reliekschrijn van Sinte-Begga.
Info: de Sainte-Beggekerk is lid van het Open Kerken netwerk, het gebouw is dus het hele jaar open van 9 tot 18 u. Gelieve de erediensten niet te verstoren tijdens uw bezoek.

Technical information

3 Place Sainte-Begge
5300 Andenne
Lat : 50.4868172Lng : 5.1008991
2 years