Already registered ? Log in
Saint-Pierrekerk
Saint-Pierrekerk

Saint-Pierrekerk

Credit : PN2019

Andenelle is een van de oudste dorpen van Andenne. De plaats was al bewoond in Gallo-Romeinse tijden, dat is gebleken uit de vele archeologische opgravingen. De Saint-Pierrekerk van Andenelle werd gesticht in de 12e eeuw en werd gebouwd met kalk- en zandsteenblokken. Uit haar romaanse periode behield ze enkel haar toren en middenbeuk met 5 traveeën. De rest van het gebouw kende tal van restauraties in de 16e, 19e en 20e eeuw. Bij de toegevoegde neoromaanse elementen horen de twee actuele toegangen, het plafond en de zijbeuken (verbreed en met een overkapping met veel vakken en gekoppelde vensters die relatief onconventioneel zijn). De kerktoren dateert van de 12e eeuw en kende slechts enkele heel kleine aanpassingen. Zijn origineel karakter is dus gemakkelijk te herkennen: vierkante toren met 4 niveaus, met schietgaten en aan elke gevel een ventilatieopening. Hij heeft een toegangsdeur op de eerste bovenverdieping (momenteel deur van de zanggalerij). Het romaanse schip, 5 traveeën lang en voorzien van een platte apsis, werd verbouwd in verschillende etappes. In de 16e eeuw werden de romaanse zuilen vervangen door gotische in Maaskalksteen. In 1860 werd het schip vergroot door toevoeging van een groot transept dat oorspronkelijk niet op de plannen voorzien was. De zijbeuken van hun kant ondergingen ook grote aanpassingen. Zij werden herbouwd en verbreed in 1860 en 1923, datum waarop hun dak uit één stuk vervangen werd door een dak met meerdere vakken. Het koor met oorspronkelijk een platte apsis werd afgebroken en in 1860 vervangen door een neoromaans koor. Het bevat niettemin nog steeds een oud voorwerp, namelijk een tabernakel uit de 14e eeuw dat vroeger ingevoegd was in de buitenzijde van de kerk en in het koor werd geplaatst in 1922. Sommigen denken dat dit het romaanse tabernakel was dat hoorde bij het eerste altaar van de kerk, maar dat lijkt weinig waarschijnlijk. Wist u dit? De eerste twee zuilen van het schip zijn bijzonder, zowel vanwege de figuren die in de kapitelen zijn gebeeldhouwd als vanwege de twee wijwatervaten waarvan er een versierd is met naïeve figuren (het zou kunnen gaan om portretten van milde schenkers).

Technical information

22-26 Rue des Moulins
5300 Andenne
Lat : 50.4946188Lng : 5.1123464
2 years