Already registered ? Log in
De Miniemen

De Miniemen

De Miniemen, een in de 15de eeuw gestichte bedelorde, kenmerken zich door een zeer strenge regel, waarbij boetedoening, nederigheid en liefde rimordiale deugden zijn. Omdat voortdurend vasten gebruikelijk is, onthouden de broeders zich van dierlijk vlees, zuivel en eieren. Ze leggen zich toe op charitatieve en pastorale activiteiten, voornamelijk in de steden. Hun devies luidt : charitas et humilitas. De Miniemen vestigen zich vanaf 1624 in Le Pérî en openen in 1744 een instelling voor gratis jongensonderwijs. Ze verlaten deze plek pas in de revolutionaire periode op het einde van de 18de eeuw. Omdat ze streven naar nederigheid, is hun habijt uiterst eenvoudig : een lang kleed van ongeverfde, zwarte wol en een koord met knopen.

Technical information

Rue de Pierreuse 10-14
4000 Liège
Lat : 50.64675Lng : 5.57367
79 m
3 d