Oups... It would appear that Cirkwi does not have permission to use your location.

La Petite Mission

musee costi
Credit : Pays de Bergerac

Description

Het gebouw, dat in de 18e eeuw werd opgetrokken als een klein seminarie, herbergt het Costi-museum in zijn uitgestrekte gewelfde kelders. Het gebouw, opgenomen in de aanvullende inventaris van Historische Monumenten, bevat bijna 60 bronzen beelden, gemaakt tussen 1929 en 1973 door Constantin Papachristopoulos (Athene 1906- Parijs 2004), bekend als «Costi». Deze leerling van Antoine Bourdelle maakt deel uit van de trend van de figuratieve beeldhouwers van de eerste helft van de 20e eeuw die hun
onafhankelijkheid opeisten, zowel van Rodin’s expressionisme als van de modernisten die de kunst aan het begin van de eeuw op zijn kop zetten. Op de warme steen van de kelders staan gevoelige portretten en werken die gelezen moeten worden als een eerbetoon aan het vrouwelijk lichaam.

Technical information

interface.consultation.poi.infos.date 19/11/2023
Lat : 44.8510849Lng : 0.4828389

Altimetric profile

Data author

Ratings and reviews