Already registered ? Log in
Centre géographique de la belgique

Geografisch Centrum van België

Credit : MTPVBW

Wist u dat het geografisch centrum van België in Waals-Brabant ligt, en meer precies in Walhain ? In het buurtschap ‘Le Tiège’, in de vallei van de Nil, werd op het exacte punt een metalen structuur geplaatst. Ze werd gebouwd door een architect van de gemeente en bevat verschillende symbolen die eigen zijn aan België:- de sokkel stelt de aardkorst voor,- de driehoek schematiseert België,- de drie pylonen symboliseren de drie gewesten.Voor het Verdrag van Versailles in 1919 lag het centrum van België in Ittre want de Oostkantons maakten toen nog geen deel uit van België.

Technical information

Place du Tram
1457 Walhain-Saint-Paul
Lat : 50.64018Lng : 4.6667
152 m
13 h

1 Additional information

Période et horaire d'ouverture (NL)

Vrij toegankelijk