Already registered ? Log in
De Stiftskerk van de Heilige Waldetrudis

De Stiftskerk van de Heilige Waldetrudis


De bouw van de huidige Sint-Waldetrudiskerk ving in 1450 aan met die van
het priesterkoor, dat tegen 1506 klaar was. Het dwarsschip werd in 1527
voltooid en de werkzaamheden voor de opbouw van het hoofdschip duurden
tot in 1621. Met zijn grondplan in de vorm van een Latijns kruis en met
zijn 29 kapellen rond het hoofdschip, dwarsschip en priesterkoor vormt
het kerkgebouw een uniek geheel dat erkend is als “Buitengewoon
Cultureel Erfgoed van Wallonië”.


De stiftsjuffers van de heilige Waldetrudis wilden de kerk die hun
toebehoorde en uitsluitend door hen gebruikt werd, aan de westzijde
bekronen met een toren van 190 m hoog. De eerste stenen van die toren
werden tegen 1549 geplaatst, maar hij werd nooit afgebouwd. De
bouwwerkzaamheden werden in 1686/1687 definitief stilgelegd.


De kerkschat : een van de mooiste verzamelingen van religieuze
goudsmeedkunst in België.


De reliekschrijnen van de Heilige Waldetrudis : één met het
lichaam (la châsse, de schrijn), de andere met het hoofd (le chef).


Het beeldhouwwerk van Jacques Du Broeucq (1505-1584) : de
meester-beeldhouwer van keizer Karel de Vijfde vervaardigde een doksaal
in renaissancestijl waarvan nu alleen nog de albasten beelden en de
bas-reliëfs resten, die voornamelijk op het priesterkoor en in het
dwarsschip te bezichtigen zijn.


De oudste brandschilderingen : in het bijzonder de vijf
apsisramen, vervaardigd door een Bergense meester-glazenier en in
1510-1511 aangeboden door keizer Maximiliaan van Oostenrijk.


De beeldhouwwerken : met name de beelden van witte steen van de
heilige Michaël die de duivel verslaat (15e eeuw) en van de heilige
Waldetrudis (16e eeuw).


De Gouden Kar: een voertuig in Louis-XVI-stijl met beschilderd en
verguld houtwerk (1780/1781), dat dienstdoet tijdens de jaarlijkse
Drievuldigheidsprocessie (Doudou).


Rondleiding na voorafgaande reservering en uitsluitend onder begeleiding
van een officiële gids. Inlichtingen bij het Bureau voor Toerisme.

Technical information

Place du Chapitre
7000 Mons
Lat : 50.453Lng : 3.94812
0 m
7 years

1 Additional information

Période et horaire d'ouverture


Elke dag van 9 tot 18u. Rondleiding na voorafgaande reservering en
uitsluitend onder begeleiding van een officiële gids. Inlichtingen bij
het Bureau voor Toerisme.