Déjà inscrit ? Connectez-vous
Paterspand

Paterspand


In 1897, na een onderbreking van 100 jaar, vestigde de Minderbroederorde zich terug in Turnhout. Hiervoor werd een nieuw complex gebouwd dat bestond uit een kerk, een kloostergebouw en een grote tuin. De hoofdbezigheid van de paters was lekenapostolaat en sociale actie in Turnhout en de regio. Er was een Derde Orde voor mannelijke en Vierde Orde voor vrouwelijke leden. Maar vanaf 1950 ging het aantal roepingen stelselmatig achteruit en in november 1985 verlieten de overgebleven paters het klooster. De laatste mis werd in 1986 opgedragen en daarna werd het geheel te koop gezet.

Het toenmalige Verbond van Christelijke Werkgevers en Kaderleden van Antwerpen en Brabant kochten in 1989 het kloostercomplex om er na een grondige renovatie zijn diensten te huisvesten. De eerste en meest ingrijpende fase van de verbouwingswerken bestond uit de verbouwing van het klooster tot een kantorencomplex, waarbij de bestaande structuur van het pand zoveel mogelijk werd gerespecteerd. In de tweede fase werd de kerk omgevormd tot een congres- en ontmoetingscentrum. De meest opvallende verandering is de overkoepeling van een deel van het kloosterpand. Onder deze glazen koepel is het beeld ‘Den Engel’ te zien. Dit dateert van het einde van de achttiende eeuw en is van de hand van beeldhouwer Walter Pompe. Tot voor dertig jaar prijkte het aan de gevel van het bekende huis ‘Den Engel’ op de hoek van de Grote Markt en de Patersstraat. Toen dit huis werd gesloopt, kreeg het beeld na een grondige opknapbeurt het Paterspand als nieuwe bestemming.

Infos techniques

Lat : 51.3269764Lng : 4.9496028999999
0 m
5 ans

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.