Already registered ? Log in
De minderbroeders

De minderbroeders


De geschiedenis van het klooster van de Minderbroeders start in 1625 wanneer Laurent Lejeune, de Heer van Ambly et Kannunik van Maastricht zijn vaderlijk huis, gelegen aan het nr x, aan de Franciskanen schenkt.

Een steen in de gevel, nabij het voorplein van de kerk, herdenkt dit evenement.

In de tijd van de contra-reformatie sturen de Franciskaners regelmatig religieuzen naar het platteland om de gelovigen van de ketterij te vrijwaren.  Bij deze religieuzen waren er 'minderbroeders' die de Ourthe opvaren van Luik naar Durbuy waar de hekserij welig tiert.

De Franciskanen installeren in hun huis in Durbuy 16 minderbroeders.  Ze leven daar van de liefdadigheid en het is met geschonken financiële hulp en een terrein dat ze vanachter en vooraan het huis een kapel en een klooster bouwen.  In de 17de eeuw is het geheel een vierhoekig gebouw met klooster en groententuin.

De minderbroeders waken over de opvoeding en scholing van de jongens.  Ze vormen toekomstige religieuzen en de stad herleeft snel...

Na hun gedwongen vertrek in 1795 zal het klooster belangrijke veranderingen en vernielingen ondergaan om uiteindelijk in de 19de eeuw een rijkswachtkazerne te worden, daarna een weeshuis en later nog een school.

In 1802 wordt de vervallen kapel van de minderbroeders, op een pleintje bij de graanhalle, verlaten en wordt de hoofdkerk vanaf nu de 'Eglise des Récollets' (Minderbroederskerk) genoemd.  De pastoor trekt in het huis van de Lejeunes en tot vandaag toe is daar nog altijd de pastorie.

Technical information

Lat : 50.353392617541Lng : 5.4573662785736
0 m
5 years