Déjà inscrit ? Connectez-vous
DEN SVENSKA ADELNS HISTORIA

DEN SVENSKA ADELNS HISTORIA


De eerste Zweedse adel dateert van rond 1280.  Op dat moment werd het decreet van Alsnö uitgevaardigd dat de 'adelijke belastingsvoordelen' regelde.  De Middeleeuwse adellieden waren diegene die gewapende diensten aan de koning leverden en daardoor vrijgesteld waren van belastingen.  The adel oefende een belangrijke invloed uit tot 1866 wanneer het vier landgoeden parlement werd vervangen door een tweekamerparlement.  Het Zweedse keizerrijk in de 15de eeuw en de Vrijheidstijd in de 16de eeuw waren de politieke bloeitijd van de adel.

Bij de kroning van Erik XIV van Zweden in 1561, werden voor het eerst graven en baronnen aangeduid.  Dat verdeelde de Zweedse adel in drie klassen.

Bij de kroning van John III van Zweden in 1569 werden de adellijke privileges vastgelegd : een adellijk persoon wordt geboren in een adellijke familie of wordt in de adelstand verheven door de koning.

Met koning Gustavus Adolphus van Zweden's 'Orde van de Adel' (1626) werd er een nieuw instituut voor de adel gecreëerd : Het Huis van de Adel.  De adel zou daardoor, als een eerste niveau onder de monarch, deel zijn van een vierkamerige regering die de adel, de geestelijkheid, de burgers en de boeren omvatte.

Tijdens hun individuele parlementaire sessies wordt het Huis van de Adel voorgezeten door de Landmaarschalk.  Tijdens de volgende 240 jaar zou die een uitzonderlijk machtige plaats in de Zweedse politiek innemen.

In 1719 werd de politieke macht van de hogere adel overgedragen naar de lagere adel die een bredere meerderheid had in het Huis van de Adel.

De bloedeloze revolutie van koning Gustav III van Zweden had als resultaat dat de politieke macht weer bij de koning kwam.

Na de revolutie van 1865 werd een tweekamerig parlementair systeem ingesteld  die de vier landgoeden vertegenwoordigden.  Daardoor kon de adel geen politieke rol van belang meer spelen...

De macht van de koning om iemand tot de adelstand te verheffen werd ingetrokken in 1975.

Since 2003 is het Huis van de Adel een private organisatie en wordt bestuurd door een vergadering van de adel die elke drie jaar bijeenkomt.  De dagelijkse organisatie ligt in de handen van een uitvoerend directeur met een secretariaat met aan het hoofd een offier met de titel : secretaris van het Huis van de Adel.

Infos techniques

Lat : 59.3258713Lng : 18.065806
0 m
4 ans

Les Storyguides à proximité

Soyez le premier à commenter !

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.