Already registered ? Log in
De pastorie van Mélin

De pastorie van Mélin


De oude pastorie van Mélin, die zich rechts van de kerk van Notre-Dame de la Visitation bevindt, werd gebouwd in de eerste helft van de 18e eeuw. Oorspronkelijk bestond ze uit een gebouw met één verdieping en twee kernen, gebouwd in baksteen en steen van Gobertange, en een dak met dakpannen. In het midden was er een omlijste deur met daarboven een rondboog en een oculus omgeven met voluten. Een supplementair half-niveau, zeer goed geïntegreerd, werd bijgebouwd tijdens de eerste helft van de 19e eeuw. In die tijd bouwde men ook de omheiningsmuur met zijn gietijzeren hek. Het haakse bijgebouw, opgetrokken met dezelfde materialen, dateert net als het hoofdgebouw uit de 18e eeuw. Het geheel werd gerestaureerd.

Geklasseerd op 18/07/1991

Technical information

Lat : 50.7396602Lng : 4.8284311
0 m
6 years