Already registered ? Log in
Het orgel van de kerk van Notre-Dame de la Visitation

Het orgel van de kerk van Notre-Dame de la Visitation


De kerk van Notre-Dame de la Visitation werd in de tweede helft van de 18e eeuw gebouwd in baksteen en natuursteen door architect Jaumotte. Ze bestaat uit drie beuken met vijf traveeën die uitgeven op een apsis met afgekapte zijden. Een vierkante toren in steen van Gobertange, afgezoomd met bijgebouwtjes in dezelfde steen, domineert de kerk met zijn grote veelhoekige torenspits. Een eerste restauratie begon in 1839. De kerk grenst aan een afgesloten begraafplaats. Vlakbij ligt de boerderij van de heer of 'cense Risbais' die laat vermoeden dat hier oorspronkelijk een herencomplex heeft gelegen. De kerk is opgesmukt met overvloedig meubilair uit de 18e eeuw (preekstoel, altaren, biechtstoelen, doopvont).

Op de galerij rechtover het koor staat een geklasseerd orgel uit 1724 van orgelmaker Louis I Delhaye. Het stond vroeger in de parochiekerk van Rupelmonde, maar werd in 1839 verkocht aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Niklaas-Waas vooraleer in Mélin te belanden. De orgelkast, het werk van een zekere Meester Alexandre, omgaf vroeger een orgel uit 1626 dat gemaakt was door Philips Snoeck. Het nieuwe instrument van Louis I Delhaye nam de plaats in en de orgelkast maakt nog steeds deel uit van het meubilair van de kerk van Rupelmonde. Na belangrijke restauratiewerken in 1852 kreeg het instrument zijn huidig uitzicht. Het bestaat uit een centrale toren omgeven met velden en twee kleine laterale torentjes. Andere aanpassingen gebeurden blijkbaar niet.

Geklasseerd op 29/08/1990 (orgel)

Technical information

Lat : 50.7396602Lng : 4.8284311
0 m
6 years