Already registered ? Log in
De Sainte-Catherinekapel of kapel van Herbais

De Sainte-Catherinekapel of kapel van Herbais


De Sainte-Catherinekapel of kapel van Herbais is een eerder bescheiden gotisch gebouw uit de 13e eeuw. Ze heeft één enkele beuk met vier traveeën, die uitgeeft op een smaller en lager koor met een driezijdige apsis. Interessant gegeven: de apsis is op elke scheidingsijn versierd met een smalle zuil in kalksteen die steunt op een contrefort en eindigt met een knoppenkapiteel, wat doet denken aan het koor van de Saint-Médardkerk van Jodoigne.

Aan het gebedshuis werden belangrijke veranderingen aangebracht in de tweede helft van de 18e eeuw. Ingrijpend was de bouw van een portaal in kalksteen in de as van de kapel, een opening ter vervanging van de originele ingang die men nog kan onderscheiden, dichtgemetseld, in de noordelijke laterale muur. De toevoeging van een klokkentoren en de bouw van grote ramen ter vervanging van de gotische voorgangers, maakte ook deel uit van deze operatie. Sommige ramen werden gesupprimeerd tijdens de restauratie door R. Vandendaele en R.M. Lemaire in 1971. De toen gemaakte keuze was een terugkeer naar de vermoedelijk originele toestand van de kerk. Er kwamen opnieuw gotische ramen die werden gebouwd naar het voorbeeld van bewaard gebleven overblijfselen. Men herstelde ook het originele volume van het schip. Met de werken kwamen zeer beschadigde muurschilderingen aan het licht, die het Laatste Oordeel voorstellen. Ze dateren uit de 16e en 17e eeuw en bevinden zich op de triomfboog die het koor van het schip scheidt.

Naast de kapel ligt een afgesloten begraafplaats met grafstenen die dateren uit de 16e eeuw. Vlakbij bevindt zich ook een vierkantshoeve, op de plaats waar vroeger de woning van de heer stond.

Geklasseerd op 02/12/1959

Technical information

Lat : 50.7142722Lng : 4.9234358
0 m
6 years