Already registered ? Log in
De Sainte-Marie-Madeleinekapel

De Sainte-Marie-Madeleinekapel


De Sainte-Marie-Madeleinekapel dateert oorsponkelijk waarschijnlijk uit de 15e of 16 eeuw. Ze geeft één enkele beuk met twee traveeën en werd gebouwd in steen van Gobertange. Ze heeft een neogotische gevel uit het midden van de 19e eeuw en een rondboogportaal met daarboven een spitsboograam. Na de bouw in de eerste helft van de 19e eeuw werd de kapel omringd door een grote woning in baksteen en steen van Gobertange, die loodrecht op de weg staat ingeplant. Een afsluiting langs de straat paalt aan de beschermde site van de kapel. Ze dreigde tot ruïne vervallen en werd volledig gerestaureerd in 1973.

Site en monument geklasseerd op 16/11/1982

Technical information

Lat : 50.7444215Lng : 4.8469784
0 m
6 years