Already registered ? Log in
De kapel Notre-Dame des Sept Douleurs

De kapel Notre-Dame des Sept Douleurs


De kapel van Notre-Dame des Sept Douleurs, gewoonlijk Stevenaertkapel genoemd, draagt op een cartouche boven het barokke portaal het jaartal 1688 en de naam van een zekere Melchior Stevenaert, de opdrachtgever voor de bouw ervan. Het gebouw is relatief bescheiden, maar er werd bestudeerd gebruik gemaakt van kleuren, door baksteen te combineren met steen van Gobertange voor de lagere gedeeltes, de gevellijsten en de omkadering van deur en vensters. De kapel is rechthoekig van vorm en eindigt op een driezijdig koor. Bij het meubilair ontdekken we een houten altaar uit het begin van de 17e eeuw, dat beschilderd werd met een marmerimitatie.

Geklasseerd op 03/08/1956

Technical information

Lat : 50.7156623Lng : 4.8525379
0 m
6 years