Already registered ? Log in
Orgel van de Saint-Lambertkerk

Orgel van de Saint-Lambertkerk


De Saint-Lambertkerk werd gebouwd door architect Émile Coulon in de tweede helft van de 19e eeuw. In haar huidige staat telt ze een sober neoclassicistisch kerkschip met twee zijbeuken met vijf traveeën, en een toren die voor de helft in witte steen werd gebouwd. Dit deel van de toren is ouder dan de kerk en heeft een hele geschiedenis achter de rug. Hij behoorde bij de eerste kerk die hier verrees en die vernietigd werd in de eerste helft van de 14e eeuw. De toren vermeldt het jaartal 1732 boven het barokke portaal, waar ook een nis steekt met de afbeelding van de patroonheilige, en het jaartal 1755 op de verhoging in baksteen. Het meubilair telt onder meer een mooie preekstoel. De begraafplaats rond de kerk heeft op het einde van de 19e eeuw plaats gemaakt voor een parkje.

Het gebouw is vooral bijzonder vanwege het als monument geklasseerde orgel. Dat werd gebouwd in 1869 en op een galerij geplaatst rechtover het koor. Het is van de hand van Louis en Florian Gheude uit Nivelles. Het orgel verkeert nog steeds in originele staat. Enkel één deel van het pijpwerk werd in het begin van de 20e eeuw vernieuwd. De orgelkast werd gemaakt door Joseph Gibert, ook uit Nivelles.Het instrument heeft drie torens rond de compartimenten. Het werd gerestaureerd in 1948 en bleef tot vandaag functioneren.

Geklasseerd op 29/08/1990 (orgel)

Technical information

Lat : 50.6895805Lng : 4.9766967000001
0 m
6 years