Déjà inscrit ? Connectez-vous
De kerk Notre-Dame du Val-Dieu

De kerk Notre-Dame du Val-Dieu

De kerk van Notre-Dame du Val-Dieu is een gotisch gebouw, opgetrokken volgens het grondplan van een basiliek. Ze maakt deel uit van de abdij Notre-Dame du Val-Dieu. Die abdij werd opgericht door de cisterciënzers die zich hier gevestigd hadden in de 13e eeuw. Het geheel bestaat uit een kerk, een kloosterhof, kloostergebouwen, een oude abdijwoning, het oude gastenhuis (of kasteel) en een boerderij.

De huidige abdijkerk is het resultaat van verschillende bouwperiodes. Vernielingen, verbouwingen en restauraties volgden elkaar op, van de initiële bouw in 1225 tot de gedeeltelijke instorting van de kerk in 1839. Ze werd geplunderd in het begin van de 19e eeuw en de wederopbouw duurde tot 1884. De kerk heeft een schip met vijf traveeën (voor de 17e eeuw had ze er zeven) en wordt geflankeerd door twee zijbeuken. Het geheel rust op neogotische steunbogen. Boven de viering van het transept verrijst een torenspits, die herbouwd werd in 1934.

Opmerkelijk zijn de koorstoelen van het renaissancetype, die afkomstig zijn uit de abdij van La Paix-Dieu in Amay. Het meubilair is in neogotische stijl en vervangt het oude meubilair dat verkocht werd in de 19e eeuw.

Geklasseerd op 10-02-1942

Infos techniques

Lat : 50.6981904Lng : 5.805359
0 m
38 j

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.