Déjà inscrit ? Connectez-vous
De collegiale kerk Saint-Feuillen

De collegiale kerk Saint-Feuillen


De collegiale kerk Saint-Feuillen werd opgetrokken op de plaats waar achtereenvolgens een Merovingisch heiligdom stond dat gewijd was aan Saint-Pierre en twee Karolingische gebouwen. Rond 1086 werd het oostelijke gedeelte van het koor en een crypte gebouwd. Van deze oude constructies bestaat enkel nog het Ottonische voorgebouw en het transept. De beuken en hun kapellen werden herbouwd tussen 1721 en 1723.

Het voorgebouw, dat dateert van het einde van de 10e eeuw, wordt geflankeerd door twee traptorentjes en daarboven verrijst een indrukwekkende romaanse toren in kalkbreuksteen. Hij telt vier verdiepingen en is bekroond met een barokke torenspits uit het begin van de 18e eeuw. Het kerkschip in baksteen en blauwe hardsteen, is geflankeerd door zijbeuken in kalkbreuksteen met aanpalend twee kapellen met een topgevel in baksteen. De traveeën vertonen spitsbooggewelven met stucwerk en bogen met klassieke motieven. Het uitspringende transept werd voor de helft ingekrompen in de 18e eeuw. Het is een van de overblijfselen van de vorige gebouwen, die bewaard zijn gebleven (Karolingisch en romaans). Het koor telt vijf traveeën met visgraatgewelven. In het midden ontdekt men een driezijdige kapel uit 1655 die boven de 11e-eeuwse crypte verrijst.

Bij het bijzondere meubilair kunnen we het barokke hoofdaltaar, de koorstoelen uit de 16e eeuw en de romaanse doopvont vernoemen.

Geklasseerd op 24-11-1941 (met uitzondering van het orgel)

Uitzonderlijk erfgoed van Wallonië

Infos techniques

Lat : 50.3964236Lng : 4.695867
0 m
5 ans

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.