Already registered ? Log in
La chapelle de Hansez

La chapelle de Hansez

Olne is een gemeente waarvan het grondgebied onveranderd is sinds 1830 waardoor de de inwoners van Olne zich sterk met mekaar verbonden voelen, ook al zijn ze toch wel fier op het gehucht waarvan ze afkomstig zijn.

Aan het begin van de 20ste eeuw, lijkt het gemeenteleven zich te concentreren rond drie polen : het centrum van het dorp (de historische kern met de St Sebastiaanskerk en de meerderheid van de publieke gebouwen), Saint-Hadelin (met de kapel op het leengoed) en Hansez (waar de bewoners in 1924 een kapel hebben gebouwd).

Het is rond deze drie plaatsen dat de scholen worden gebouwd en ook drie bibliotheken... In Hansez waren er nooit meer dan twee klassen, een kleuterklas en een lagere schoolklas, waardoor ze in 1970 samengevoegd werd met de school van Olne.

De kapel van Hansez bleef lange tijd de enige 'publieke' plek, tot de deken van Fléron besloot om het gebouw in 2000 van de hand te doen. De gemeente heeft het in zijn patrimonium kunnen houden en het een openbare plek laten blijven voor alle inwoners van het gehucht.

Om de rust van deze plaatse te preserveren, werd er een cultureel centrum in ondergebracht na een ambitieuse restauratie die oud en nieuw met elkaar verbindt, zowel in architectuur als in de gezamelijke geschiedenis.

Dichtbij deze 'culturele ruimte' troont er een oude waterput die recent werd gerestaureerd als getuige van het belang van het water in het centrum van het leven van de inwoners hier...

Technical information

Lat : 50.5772625Lng : 5.7238128
0 m
5 years