Already registered ? Log in
Eglise Pessoux.jpg

Kerk van Pessoux

Credit : ??

In 1885, stelt de baron Charles de Woot, zowel in zijn naam als namens zijn moeder en zijn zuster, het advies van fabriek voor om aan de gemeente een bedrag van tienduizend frank aan te bieden om het te helpen om in de kosten van bouw van een nieuwe kerk te voorzien. De enige voorwaarde dat door de familie de Woot wordt gesteld, bestaat uit de eeuwigheidsconcessie van een bijzondere tribune die een opening op het koor van de kerk heeft. De bouwkosten van deze tribune waren aan zijn last. Op 15 maart 1887, zegeende de Deken Houba van ciney de eerste steen van de nieuwe kerk in. Gedurende zijn bouw, in 1887 en 1888, werden de diensten in de schuur, die bij de pastorie gelegen was, schuur die met een loods in planken wordt verlengd.

Technical information

à
5590 Pessoux
Lat : 50.2831Lng : 5.17096
314 m
16 h