Already registered ? Log in
De "bodem van Spimé

De "bodem van Spimé

Dit watergebied, 180 m links voorbij het kruispunt, is een voormalige gemeentelijke vuilstortplaats met een oppervlakte van 70 are, die tijdens de ruilverkavelingen van Trognée in 1993 werd gezuiverd. Er werd een vijver aangelegd en er werden struikgewassen van melliferisch en ornithologisch belang aangeplant. Normaal wordt het waterlichaam door het afvloeien van de Blehen-velden gevoed en herbergt het vele amfibieën.

Technical information

Rue d'Abolens
4280 Hannut
Lat : 50.6757662Lng : 5.1303577
1 year