Already registered ? Log in
Kasteel Grand-Hallet

Kasteel Grand-Hallet

Credit : Office du Tourisme de la ville de Hannut

De oude kasteelboerderij was eigendom van de heren van Grand-Hallet van de 17e eeuw tot het einde van het Ancien Régime. De heer heeft er waarschijnlijk nooit gewoond. Vanaf 1685 werd bewoond door de toenmalige burgemeester bewoond. Daarna volgden verschillende huurders elkaar op. Sinds het feodale tijdperk en tot aan de Franse tijd had Grand-Hallet een hoge heerlijkheid en een hof van justitie. De heer was een landeigenaar die over zijn onderdanen en hun eigendom een deel van het openbaar gezag uitoefende. De heerlijkheid bestond zowel uit land als uit een aantal rechten. In zijn domein was de heer zowel meester als gerechtsdienaar: hij benoemde de burgemeester en de schepenen, die respectievelijk belast waren met het bestuur van het dorp en de rechtspraak. De hoeve van het kasteel werd in de 18e eeuw herbouwd en daarna ingrijpend verbouwd. Het torenportaal met drie verdiepingen dat boven een portaal uit Gobertange-steen uit het midden van de 18de eeuw uitsteekt, is een van de oudste gebouwen van de stad. De boerderij is sinds 1990 eigendom van de familie Warnant. De grond is nog steeds eigendom van het OCMW van Namen, dat het als erfenis van de afstammelingen van de heren van Grand-Hallet had ontvangen.

Technical information

39 Rue Emile Duchesne
4280 Hannut
Lat : 50.6931977Lng : 5.0297427
257 d

Lodgings nearby