Déjà inscrit ? Connectez-vous
La Fenêtre de Theux

La Fenêtre de Theux

Venster van TheuxEen deel van de gemeente Theux ligt in de holte van een geologisch venster, dat bekend staat als het "Fenêtre de Theux".Honderden miljoenen jaren geleden was de site van Theux het voorwerp van een zeldzaam geomorfologisch en geologisch fenomeen, uniek in West-Europa. In de Ardense bodem is een scheur ontstaan die oudere lagen aan het licht heeft gebracht. Het is te danken aan de erosie gedurende meer dan 300 miljoen jaar dat wij dit zeldzame geologische verschijnsel vandaag in onze streek kunnen waarnemen.Plaats van de RockyDe plaats werd eeuwenlang geëxploiteerd voor het zinkerts dat zich in de kalkrotsen bevond. Honderdduizenden tonnen werden er gewonnen, vooral in de 19e eeuw. Het onbruikbare materiaal werd over het omliggende land verspreid en vormde een "calaminedump". "De vindplaats bevat vele mineralen: zwavel, blende, galena, marcasiet, enz. Na de stopzetting van de industriële activiteiten heeft een zeer bijzondere flora, bestaande uit soorten die de aanwezigheid van zware metalen kunnen verdragen, het gebied geleidelijk gekoloniseerd.Het gebied van Rocheux, een natuurreservaat, werd bedreigd door het dumpen van afval. De gemeente Theux heeft met instemming van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen, de VZW Ardenne et Gaume en de Naturalisten van Verviers een omheining laten plaatsen over de dijk.Kalksteen hellingenNaast de site van Rocheux omvat het Fenêtre de Theux de volgende drie sitesDe Thier du Gibet, een natuurreservaat van 4 hectare, neemt een centrale plaats in in het "Fenêtre de Theux" waar dit kalkstenen eiland een vegetatie van groot belang herbergt. Sinds 2010 worden in het kader van het project "Life Hélianthème" regelmatig belangrijke heropeningswerkzaamheden uitgevoerd.De steengroeve en de helling van de Mont, een natuurreservaat, waarvan de kalkgraslanden van de hoge helling van de Mont (3 ha), verlaten door de landbouw, tot 80% overwoekerd, zich in een vergevorderd herkolonisatiebos bevonden.Sinds 2010 wordt dit gebied van groot ecologisch belang hersteld door de ASBL Natagora, dankzij regelmatige acties die voornamelijk bestaan uit het begrazen van schapen, maaien en verzamelen van hoog gras door vrijwilligers. Het gebied heeft weer een interessant aspect gekregen met een gevarieerde fauna en flora en zeldzame en beschermde soorten.In het dal van de beek Wayot hebben heropeningswerkzaamheden, uitgevoerd door de vereniging Natagora, ervoor gezorgd dat de zaden van de typische flora van dit kalkmilieu: orchideeën, tijm, oregano of wilde marjolein, basilicum hun plaats hebben gevonden. Deze biodiversiteit is zeer zeldzaam in Wallonië.Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Infos techniques

Mont
4910 Theux
Lat : 50.50289Lng : 5.82211
82 j

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.