Already registered ? Log in
Kasteel van Durbuy
Kasteel van Durbuy
Kasteel van Durbuy

Kasteel van Durbuy

Credit : Geopark Famenne-Ardenne

De stad Durbuy werd gevestigd op een eilandje dat omrand is door een afgesneden meander van de Ourthe. Dit was een bijzonder strategische ligging. De verdediging van de locatie berustte op de rivier, die de versterkte omwalling omringde, en ook op het kasteel dat op een rotsuitloper was opgetrokken. Pas in de XVIIIe eeuw werd de meander opgevuld en opgedroogd en begrensde zo de dode arm van de Ourthe waarin u zich nu bevindt. Tegenover u ziet u het kasteel van Durbuy.
De stad dankt haar ontstaan aan het kasteel, dat voor het eerst in een geschrift wordt vermeld in 1078. Dit kasteel heeft een ingewikkelde geschiedenis achter zich en zal in de loop der tijden ten prooi vallen aan brand, verval en vernieling, met tussenin periodes van heropbouw. In het begin had het versterkt kasteel vooral een militair doel. Het bestond toen uit enkele gebouwen en torens die deel uitmaakten van een geheel van versterkingen. Het woongedeelte was tot het strikte minimum beperkt. Vanaf de XVe eeuw krijgt het kasteel meer comfort, door de bouw van woonvertrekken op de donjon aan de kant van de stad. De geschiedenis van het kasteel kende ook een aantal oorlogen. Het zal uiteindelijk in de XVIIe eeuw met de grond gelijk worden gemaakt door de Franse troepen. In 1731 nam de hertog d'Ursel, heer van Durbuy sinds 1726, de taak op zich om het weer op te bouwen. Het is dan geen burcht meer, maar een lustkasteel aan de rand van de Ourthe. Later zal het kasteel nog ingrijpende veranderingen ondergaan, omstreeks 1880-1882, die het neogotische trekken zullen geven, de stijl die het vandaag nog heeft. Zoals de berm van de rivier toont, ligt de basis van het kasteel op de rots. Deze bestaat uit kalksteen, wat het kasteel een stevige fundering geeft. Tussen het kasteel en de oude arm rijst een erg mooie geplooide rots op: de kleine anticlinale (verder in de tekst wordt geologische uitleg gegeven over deze structuur). Deze anticlinale en de dagzomen langs de Ourthe onthullen dus het bestaan van een rots van enkele meters hoog waarop het kasteel werd gebouwd dat zo natuurlijk uittorent boven de omliggende gronden.

Technical information

14 Rue du Comte Théodule d'Ursel
6940 Durbuy
Lat : 50.3523682Lng : 5.4550982
1 year