Oups... It would appear that Cirkwi does not have permission to use your location.

Het dorpje Havrenne

Havrenne - Rue Saint Antoine
Havrenne - Rue Saint Antoine

Description

Op het dorpsplein van Havrenne staat aan de rechterkant een prachtig huis met twee leeuwenkoppen, en een kleurrijk calvariekapelletje op je linkerkant. Maak wat tijd om op en rond het dorpsplein te kuieren en bewonder de devotietekens van de inwoners en de vele werken in roos marmer van Saint-Remy. Havrenne is een vroom dorp met talrijke kapelletjes, kruisen voor de kruisdagen, nisjes voor heiligenbeelden en gewijd aan de Maagd Maria. Voor het kerkplein, de drempels van de huizen, de bloembakken, muurtjes, heiligennissen en onderbouwsels werd marmer van Saint-Remy gebruikt.

Technical information

interface.consultation.poi.infos.date 03/12/2023
14 Rue de Humain
5580 Rochefort
Lat : 50.20124Lng : 5.22349
223 m

Altimetric profile

Data author

proposed by MTFA
15 Place de l'Etang, 15 6900 Marche-en-Famenne Belgique

Ratings and reviews