Déjà inscrit ? Connectez-vous
image utilisateur
Chaussée dse Tirlemont 508 A
1370 Jodoigne
3210812507
http://www.openchurches.be
m.huynen@eglisesouvertes.be
Zwijvekemuseum - Dendermonde

Zwijvekemuseum - Dendermonde

In 1223 werd er een cisterciënzerinnenklooster gesticht door jonkvrouw Mathilda I, vrouwe van Dendermonde. De gemeenschap verhuisde in 1228 naar de Zwijvekekouter buiten de stadsomwallingen. Ten gevolge van de verwoestingen tijdens de godsdienstoorlogen (2) eind 16de- midden 17de eeuw besloot de gemeenschap de veiligheid van de stadsmuren op te zoeken en vestigde zij zich aan de huidige Nijverheidstraat. Wanneer na de Franse Revolutie (3) de Vlaamse gewesten door de Fransen ingepalmd werden, werd het klooster, zoals vele andere kloosters en kerken, aangeslagen, verkocht en grotendeels gesloopt. In de restanten van het laat 17de-eeuwse klooster is vandaag het Zwijvekemuseum ingericht. Het museum geeft een overzicht van de geschiedenis van Dendermonde in de 19de en 20ste eeuw. Nijverheidstraat 1 9200 DendermondeTe bezoeken: Elke werkdag 9u-12u en 13u-16u. Van 1 april tot 31 oktober ook op zon.:14u-18u.Godsdienstoorlogen (2)De godsdienstoorlogen tijdens de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw staan ook bekend als de Tachtigjarige Oorlog. Het was een oorlog waarbij de bevolking regelrecht tegenover de katholieke machthebbers kwam te staan. Zij waren de misbruiken, niet enkel van de Kerk maar van alle traditionele machthebbers, grondig beu. Zij vestigden hun hoop op het protestantisme dat het wangedrag binnen de Kerk aan de kaak stelde. De woede kwam tot een hoogtepunt met de Beeldenstorm die in 1566 door de Nederlanden raasde. De kerken werden bestormd en enorm veel kerkschatten gingen toen verloren. Uiteindelijk trokken de protestanten naar het noorden en werden de Nederlanden in twee gebieden gesplitst, de noordelijke protestantse Nederlanden, het huidige Nederland en de zuidelijke katholieke Nederlanden, het huidige België. Franse Revolutie (3)Aan het eind van de 18de eeuw werd de Franse Republiek geboren: de koning werd afgezet en de macht van de adel en de Kerk werd hardhandig teruggedrongen. In deze periode werden de goederen van de Kerk aangeslagen en verkocht ten voordele van de staatskas. Kloosters en abdijen werden opgeheven en verboden. Ook in België, dat door Frankrijk werd ingelijfd, was deze regeling van kracht. Het was Napoleon die zich in 1801 opnieuw verzoende met de paus. Auteur: Stichting Open KerkenMeer informatie

Infos techniques

3-37 Nijverheidsstraat
9200 Dendermonde
Lat : 51.028213Lng : 4.101682
0 m
2 ans

Les hébergements à proximité