Déjà inscrit ? Connectez-vous
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk

Eksaarde zou reeds in de 7de eeuw door Amandus van Gent gekerstend (4) zijn en werd in 1230 een afzonderlijke parochie. De huidige kerk dateert uit deze laatste periode. Daar Eksaarde als grensgemeente volop in de frontlinie lag tijdens de godsdienstoorlogen(2), was de doortocht van de Geuzen(1) verwoestend voor de romaanse kerk. Er werden dan ook heel wat herstellingen uitgevoerd in de loop van de 17de eeuw. Eksaarde-Dorp 9160 Eksaarde (Lokeren)Kerstening (4)Het startsein voor de kerstening of het christianiseren van onze gewesten was de bekering van de Frankische koning Clovis in de 5de eeuw waardoor het christendom tot staatsgodsdienst verheven werd. Om de heidense bevolking te bekeren werden er toegewijde missionarissen uitgezonden om her en der abdijen te stichten als burchten van het christendom. Deze acties werden pas vanaf de 7de -8ste eeuw succesvol. Een belangrijke missionaris voor Oost-Vlaanderen was Amandus. Hij stichtte in de 7de eeuw de machtige Gentse abdijen Sint-Pieters en Sint-Baafs. Van hieruit bekeerde hij Vlaanderen langs de Schelde. Na uw bezoek aan de kerk volgt u de Liniewegel (5) tot aan de Kruiskapel. Deze route is aangegeven met ruitvormige borden en gaat langs de achterzijde van de kerk de Kasteeldreef in. U kan ook de fietsroute naar de Kruiskapel nemen. De linie (5)De linie was een militaire verdedigingslijn gebouwd door de Fransen in 1701-1702. Zij hadden Vlaanderen ingenomen tijdens de Spaanse Successieoorlog. De Spaanse vorst, heerser over het huidige België, stierf kinderloos. Door slimme huwelijkspolitiek dreigde de erfenis naar Franse kroon te gaan. De machtige landen van het huidige Europa konden niet toestaan dat het oorlogszuchtige Franse rijk in die mate zou uitbreiden en steunden de Habsburgse dynastie of de Oostenrijkers in hun aanspraak op de erfenis. Het Franse rijk kon uiteindelijk niet op tegen de gebundelde krachten van zijn buurlanden. Auteur: Stichting Open KerkenMeer informatie

Infos techniques

9160 Lokeren
Lat : 51.1489Lng : 3.96596
0 m
8 ans

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.