To see around
See more
Open
Close
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show

Oups... It would appear that Cirkwi does not have permission to use your location.

Casa dos Capeláns

Casa dos Capeláns

Description

Vivenda gótica do século XV, no vello barrio xudeu. Caracterízase por porta con arco conopial para acceso á vivenda e portal para a tenda. Na planta superior destacan as dúas ménsulas de soporte para o beirado de madeira do inmoble, decoradas con rostros barbudos nos que se identifica a Moisés e Aarón como os primeiros sacerdotes do pobo de Israel.

Technical information

Updated at : 25/04/2019
Lat : 42.0468883Lng : -8.6440601

Altimetric profile

Ratings and reviews

To see around
See more
Open
Close
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show
Show