Déjà inscrit ? Connectez-vous
"Blauwen op geel" -Gerechtsplein

"Blauwen op geel" -Gerechtsplein

Het Gerechtsplein is heraangelegd om plaats te maken voor het kunstwerk « Blauwen op geel ». Het is een geheel van vlaggemasten bedacht
door de Franse kunstenaar Daniel Buren. Dit plein, dat ooit enkel als circulatieruimte fungeerde (tss de ondergrondse parking en de laan) is nu een volwaardige openbare ruimte geworden met een eigen identiteit.

Op het einde van de 16de eeuw, was hier een Jezuïetenklooster opgericht en de bewoners ervan richtten er een eeuw later een kerk op. Het merendeel van deze gebouwen, alsook de kerk, werden bij het begin van de 19de eeuw gesloopt.

Hierna werd er een rechthoekige plaats aangelegd. De kerk, werd op haar beurt afgebroken om plaats te maken voor de gevel van het eerste Justitiepaleis van Brussel (vandaar de naam van de plaats).

Op het einde van de 19de werd het gerechtsgebouw buiten gebruik gesteld en daarna bij de voltooiing van het Justitiepaleis, aan het Poelaertplein, werd het helemaal afgebroken.

Het huidige viaduct van de Keizerslaan werd gebouwd in 1955 in het vooruitzicht van de Wereldtentoonstelling van 1958. Het had tot doel een kruispunt te vermijden op deze nieuwe snelle verbindingsweg (ja,ja De Noord-Zuidverbinding, hier zijn we weer op't spoor ;-).

De gebouwen rondom de plaats (Koninklijke Bibliotheek, Belgacom enz ..) werden heropgebouwd op 't
eind van de jaren '50.

Deze plaats heeft altijd zijn evolutie moeten ondergaan, zonder dat ooit een project voor de plaats zelf werd uitgewerkt.

Dat is wat de Stad wil bewerkstelligen met de plaatsing van een kunstwerk. Een nieuw openbare ruimte. Daarenboven laten deze werken op zich de aanleg toe van de gehele plaats maar ook de
verfraaiing ervan . Vele Brusselaars weten niet dat deze esplanade ook het Gerechtsplein is. De
doelstelling is de verbinding tussen de beneden en de bovenstad te herwaarderen en de doorstromingsweg in een veel gezelliger plek.

De keuze viel vrij vlug op Daniel Buren want hij heeft op het vlak de integratie van kunstwerken in
openbare ruimten een aanzienlijke ervaring.
"Blauwen op geel" is een geheel van 89 masten bevestigd in de grond. Deze installatie creërt in
zekere zin een "bos" waardoor heen voertuigen en voetgangers zich een weg banen. De hoogte
van al deze masten zijn constant en vormen in de hoogte een strakke horizontale lijn. Deze masten
hebben daarom een verschillende lengte (van 7m 50 tot 12m 20) in functie van de nivellering van de
grond opdat de kruinen allemaal op gelijke hoogte zouden zijn. Ze zijn allen uitgerust met vlaggen
van dezelfde grootte.

Soyez le premier à commenter !

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.