Oups... Il semblerait que Cirkwi n'ait pas l'autorisation d'utiliser votre position.

Stadspark

Stadspark
Voir sur mobile
Partager

Description


In 1938 ontstond het plan voor een stadspark in de vallei van de Aa. Architect Ritzen tekende het plan uit. Het park kwam er nadat tijdens de Tweede Wereldoorlog een reglement van kracht was dat de overheid toeliet burgerlijke eigendommen op te eisen. Met dit papier in handen verwierf het stadsbestuur de gronden en werd het 33 hectare grote park aangelegd. Tijdens de aanleg vonden heel wat werklozen een tijdelijke baan en konden zo het harde bestaan in de oorlogsjaren verzachten. Zo werden de oude hooilanden in het valleitje van de Aa, met de jaren, het buitengoed en de siertuin van alle Turnhoutenaren.

Centraal in het park staat het Monument Pro Patria, ontworpen door de Turnhoutse beeldhouwer Remy Cornelissen. Sinds 1956 eert het de burgerlijke slachtoffers, gedeporteerden, verzetstrijders en politieke gevangenen van de Tweede Wereldoorlog. Dit is ook meteen het hart van het park van waaruit vier ‘aders’ of dreven vertrekken. Mooie brede dreven die de moeite waard zijn om eens door te wandelen. En eigenlijk ook wel boeiend omdat het park eigenlijk een groot arboretum is. Bekende binnenlandse en zeldzame buitenlandse boomsoorten staan hier broederlijk naast elkaar geplant.

Naast de stoomtreintjes, is ook het dierenpark een vaste pleisterplaats voor kinderen. Hier huppelen bekende en minder bekende diersoorten vrolijk in een grote weide. Met wat oud brood zijn ze altijd blij. Maar ook voor sport en spel is er plaats in het Stadspark. Zo zijn er de fit-o-meter, tennisterreinen, petanquebanen, een minigolfterrein, de sporthal en een multifunctioneel stadion.

Infos techniques

Ce poi a été mis à jour le : 18/08/2016
Lat : 51.311140519348Lng : 4.9466931767212
0 m

Profil altimétrique

Auteur de la donnée

Notes et avis