Déjà inscrit ? Connectez-vous
image utilisateur
Chaussée dse Tirlemont 508 A
1370 Jodoigne
3210812507
http://www.openchurches.be
m.huynen@eglisesouvertes.be
Sint-Jozefkapel Tielrode

Sint-Jozefkapel Tielrode

Crédit : Stichting Open Kerken

Tielrode was lange tijd verbonden met de Abdij van Lobbes in Thuin. Zij zouden in grote mate ingestaan hebben voor de inpoldering (4) van het dorp en de Tielrodebroek.

De Sint-Jozefkapel is een restant van de voormalige parochiekerk van Tielrode. De kerk werd al in de 9de eeuw vermeld. Het gebedshuis werd herhaaldelijk verbouwd en hersteld na overstromingen en plunderingen. In 1643 kreeg het een rococo-interieur, een stijl gekenmerkt door grillige en speelse vormen en schelpen. Met de bouw van de nieuwe kerk in 1904 werd de oude kerk omgevormd tot een bedevaartkapel. Enkel de middenbeuk van de oude kerk bleef bewaard.
Rond de kapel is er op de voormalige begraafplaats een ommegang met de 7 smarten van Jozef. Let vooral op enkele mooie en oude elementen bewaard in het houten portaal en de vloerstenen aan de ingang van de kerk.
De kapel is ook bekend voor de jaarlijkse paardenstoet en –zegening (5)

Sint-Jozefstraat 9140 Tielrode
Te bezoeken:
Dagelijks: 8u30-17u.

Inpoldering (4)
Bij de inpoldering van een gebied, gelegen aan een rivier of aan de kust, wordt een strook land die normaal door de getijden periodiek overstroomt, doorgelegd door de aanleg van dijken, grachten en sluizen. Soms bouwde men molens die het overtollige water uit het gebied wegpompten. Het grote nadeel van de aanleg van dijken is dat de rivier een groter verval krijgt met mogelijke dijkbreuken als gevolg. De grote abdijen waren in de middeleeuwen zeer vaak betrokken bij de aanleg van de eerste dijken omwille van hun kapitaal en organisatievermogen. Zo namen de bezittingen van de abdijen natuurlijk ook snel toe.

De paardenstoet en –zegening van Tielrode (5)
Jaarlijks is er op de 1st zondag van juli een paardenstoet en –zegening in Tielrode. Er wordt gestart aan de Sint-Elooikapel aan de Antwerpse Steenweg. De stoet houdt halt aan de Sint-Jozefkapel voor een openluchtviering tijdens dewelke de paarden worden gezegend en gekroond met een vaantje of klein vlaggetje. Dit biedt bescherming door de heilige Elooi met volgende tekst: 'Sint-Eloy die gediend wordt tot Thielrode. Naar Thielrode wilt u met uw peerden spoeden. Aanroept daar Sint-Eloy en God zal u behoeden'.

Infos techniques

20-28 Sint-Jozefstraat
9140 Hamme
Lat : 51.1107567Lng : 4.1744828
0 m
9 ans