Déjà inscrit ? Connectez-vous
Herbatio Danensis

Herbatio Danensis

Välkommen till Linnéstigarna!
Carl von Linné var en lysande pedagog. Som en del av undervisningen i medicin tog han ut sina studenter på mycket uppskattade exkursioner. En slags pedagogiska vandringar runt Uppsala stad där studenterna fick uppleva teorin i praktiken.

Exkursionerna beskrevs i en avhandling under Linnés presidium 1753, och kallas där Herbationes Upsalienses. De var åtta till antalet. Sju ledde från Uppsala stadstullar ut på landsbygden i alla riktningar. Den åttonde låg i Jumkil, dit man tog sig med häst och vagn. De åtta exkursionerna bildade tillsammans en pedagogisk helhet som underlättade inlärningen av växter och djur.

Danmarksvandringen är den ståtligaste av alla
herbationer, eftersom den leder till Linnés gårdar
Sävja och Hammarby. Ursprungligen ledde Linné
sina studenter ut via Kungsängstull för att de skulle
få se den förvildade kungsängsliljan. Oftast vände
de vid Kuggebro, men någon gång gick de ända
till Funbo Lövsta där Baron Sten Carl Bielke bodde.
Efter att Linne 1758 köpt sina två gårdar blev det
naturligt att vandringen ledde till dem. I Sävja bjöds
frukost, och i Hammarby kvällsmat.

the Danmark trail is the grandest of all the herbationes, since it leads to Linnaeus's two estates, Sävja
and Hammarby. In the beginning, Linnaeus led his
students out of Uppsala via the town boundary in
Kungsängen so that they could see the wild-growing
snake's head fritillaries. After Linnaeus purchased
his two estates in 1758, it was only natural that the
walk should lead to them. Breakfast was served in
Sävja, and in Hammarby the group ate their evening meal.

17 km
max. 35 m
min. 5 m
146 m
-128 m

Profil altimétrique

Thématique : Culturel

Point de départ


75318
Lat : 59.852Lng : 17.646
0 m
8 ans
image du poi
1

Kungsängstull


Kungsängstull
Under 1740-talet införde Carl von Linné mycket uppskattade exkursioner i sin undervisning, vilka han gav
rubriken Herbationes Upsalienses. Vid Kungsängtull
startade Herbatio Danensis som ledde över Kungs-
ängen med den nyfunna kungsängliljan och vidare
mot Danmarks kyrka. Efter 1758 förlängdes exkursionen till Linnés gårdar Sävja och Hammarby

83 Östra Ågatan 75318 Beauvechain
Lat : 59.852Lng : 17.646
0 m
image du poi
2

Kungsängen

År 1742 reste Linnés vän Sten Carl Bielke över Kungs-
ängen. Han fann då Fritillaria meleagris, den växt vi idag
känner som Kungsängslilja. Bielke rapporterade fyndet
till Linné, som genast förstod att den spridit sig hit från
Uppsala Botaniska Trädgård. I mitten av maj blommar
tusentals kungsängsliljor på Kungsängen.

Östra Vindbrovägen 75323 Beauvechain
Lat : 59.8401Lng : 17.6729
0 m
image du poi
3

Nåntuna Lund

Här vid Nåntuna lund stannade Linné för att
demonstrera lundväxter och låta studenterna samla
insekter. Lunden var på den tiden betad och mycket
mer öppen. En del av Nåntuna lund är sedan 1953
skyddad som naturreservat. I området finns även
många järnåldersgravar.

8 Bonadsvägen 75757 Beauvechain
Lat : 59.8187Lng : 17.6853
0 m
image du poi
4

Linnes Sävja

Linnés Hammarby känner de flesta till. Att Linné
även ägde en lantbruksfastighet i Sävja är mindre
känt. Linné köpte Sävja 1758, samma år som han
köpte Hammarby. På Sävja byggde Linné två
rum åt sig själv, där han kunde vara ifred.
Här behövde han inte, som på Hammarby, ta emot studenter och utländska
gäster. Under Herbatio Danensis
stannade Linné här med sina
studenter för frukost och
en stunds vila hos den
arrendator som skötte
gården.

Skogsvägen 75756 Beauvechain
Lat : 59.8215Lng : 17.7018
0 m
image du poi
5

Falebro

Enligt den lokala traditionen
planterade Linné
två askar vid Falebro, en på var sida
om det södra brofästet. Det var viktigt
för de vägfarande att
hitta vägen till bron i
mörker eller snöyra på
slätten. Idag återstår endast
den ask som stod väster om
den gamla vägen.

1060 75598 Beauvechain
Lat : 59.8246Lng : 17.732
0 m
image du poi
6

Danmarks kyrka

Danmarks kyrka var Linnés sockenkyrka. Hunden
Pompe brukade följa med Linné till kyrkan och
ligga hos husse i Hammarbybänken. Efter en timme
brukade Linné gå, även om gudstjänsten ännu inte
var slut. När Linné själv inte kom till kyrkan, så
kom hunden ensam och lade sig i husses bänk. Precis som husse tröttnade emellertid Pompe efter en
timme, skällde till, hoppade ur bänken och gick ut.

651 75598 Beauvechain
Lat : 59.8323Lng : 17.7447
0 m
image du poi
7

Linnés Hammarby

Hammarby invigdes som kulturreservat den 13 maj 2007.
Linné köpte Hammarby 1758. I bostadshuset finns många
inredningsdetaljer kvar från Linnés tid och i parken blommar Linnés inplanterade växter ännu. Efter en eldsvåda i
Uppsala 1766 beslöt Linné att flytta ut sina samlingar till
Hammarby. Han lät uppföra ett litet museum på den då helt
kala höjden bakom gården. Byggnaden stod färdig 1769 och
finns kvar än idag.

8 DANMARKS-ÄNGEBY 75598 Beauvechain
Lat : 59.8222Lng : 17.7625
0 m

Soyez le premier à commenter !

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.