Déjà inscrit ? Connectez-vous
Näsgården - byggnadernas historia

Näsgården - byggnadernas historia

Näsgårdens - byggnadernas historia

Gården består av originalhus och rekonstruerade byggnader från Jämtland. Tillsammans ska de illustrera hur en tidstypisk gård såg ut under slutet av 1800-talet. Gårdar av detta slag låg ofta högt placerade i landskapet. De kringbyggdes inte längre utan hade en mer öppen planlösning. 

Boningshuset är från Åslat by i Näs socken och uppfördes på 1840-talet. Huset är byggt som en parstuga med två stora rum med en mindre kammare och förstuga emellan. Huset har som vanligt var under denna tid två våningar, och ät klätt med stående panel som målats med Falu rödfärg..  

Till vänster om boningshuset finns ett mindre hus som ska gestalta gårdens undantagsstuga. I detta hus finns i dag också snickeri men ursprungligen var det en bakstuga i detta rum. Denna stuga är från Lien i Aspås socken där den då var kombinerad bakstuga och sommarstuga. 

Länge fanns Jamtlis bakstuga i denna byggnad men så småningom byggdes en ny bekvämare bakstuga. Den nya bakstugan står mitt emot Aspåstugan och är byggd enligt gammal modell men inrymmer även lite modernare utrymmen för kursverksamhet. 

Bakom boningshuset ligger en jordkällare, en vedbod samt ladugården och uthus. Ladugården är en nybyggd kopia av en ladugård från Sjör i Kyrkås socken. Logen vid hagen hörde ursprungligen ihop med Villa Björkhem (idag restaurang Hov), och är alltså en av de byggnader som fanns på området innan Jamtli startades. 

Infos techniques

Lat : 63.1894679Lng : 14.6361072
0 m
16 j

Les Storyguides à proximité

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.