Déjà inscrit ? Connectez-vous
Tingshuset - byggnadernas historia

Tingshuset - byggnadernas historia

Tingshuset – byggnadens historia

Boningshuset kommer från en gård i Gärde by i Brunflo socken. Enligt inhuggna årtal uppfördes byggnaden 1749 men troligen är ytterkammaren och vardagsstugan (köket) äldre. Taket är lagt av kluvet virke, klov, under vilket det finns dubbla lager av näver och tjockt av mossa, lagt på innertaket. Grunden består av kalkstenshällar. Dörrarna är låga och har höga trösklar för att bibehålla värmen inomhus.

Gården har främst varit en bondgård men byggnaden har även använts som gästgiveri. Varannan mil skulle det finnas ett gästgiveri och man kunde lägga anbud på att få driva gästgiveri på sin gård. 

Periodvis sedan 1766 har byggnaden även använts som tingshus. Mellan 1812 och 1829 sammanträdde häradsrätten regelbundet här. Gästgiveri hade gott om utrymme och en påkostad kalkstensmurad källare som troligen fungerat som tillfälligt häkte.

Övriga byggnaderna på gården är från olika platser i regionen. Tillsammans ska de ge en illusion av en kringbyggd gård. Till vänster om Tingshusets ingång står en förrådsbyggnad i form av en loftbod med portlider från Orrviken i Sunne socken från sent 1700-tal.

Till vänster om denna loftbod står ett 1600-talshärbre från Gunnarsgården i Överhogdal i Härjedalen. Det berättas att sju karolinska soldater, som varit med om det fatala återtåget över fjällen i snöstorm 1719, frös ihjäl vid detta härbre. Gårdens kvinnor som var ensamma hemma tordes inte släppa in dem.

Det sista härbret på gården är ett ryttarhärbre från Säter i Rödöns socken från 1800-talets mitt. Här förvarades den indelte kavalleristen sin uniform och utrustning. 

Infos techniques

Lat : 63.188067Lng : 14.6345792
0 m
24 j

Les Storyguides à proximité

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.