To see around
See more
Open
Close
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter

Oups... It would appear that Cirkwi does not have permission to use your location.

Description
Map
Ratings and reviews
See around

Lillhärdalsgården - byggnadernas historia

Lillhärdalsgården - byggnadernas historia

Description

Lillhärdalsgården - byggnadernas historia

Gården består av en rad hus från olika platser i Härjedalen och ska tillsammans illustrera hur en tidstypisk kringbyggd gård såg ut. Boningshuset är från gården ”Östmon” i Kyrkbyn i Lillhärdal och är byggt omkring 1700 och det är från detta vi har hämtat historien om gården. Gården har förutom innergården, som kunde tillslutas och ge skydd, även en rad byggnader utanför kringbyggnaden. Fyrbyggda gårdar av detta slag var vanliga hos regionens storbönder fram till mitten av 1800-talet. Vanligen låg gården på en höjd så att man fick högre belägna och därmed frostfria marker för den livsviktiga kornodlingen. 

Om du står på innergården med ansiktet mot boningshuset så är de andra husen följande. Boden till vänster närmast boningshuset är en loftbod från Kyrkbyn i Älvros, byggd 1593. I samma länga finns en loftbod från gården ”Skogen” i Kyrkbyn i Lillhärdal som byggts 1638. I längan mitt emot boningshuset ser man först det s k Prästloftet från Åsen i Kyrkbyn i Lillhärdal som byggts före 1645 och sedan ett stall som byggts 1723 och som stått i Remmet i Sveg. Stallet har fönster vilket var en lyx. I den högra längan finns närmast stallet en 1600-talsloge från gården ”Grubban” i Kyrkbyn, Lillhärdal.  Därefter kommer en bod med slipskjul samt en loftbod som båda är lika gamla men saknar uppgift om var de stått.

På yttertunet finns ladugården (fjöset) med bakstuga och foderlada. Här ligger också en rad små löv- eller hölador och redskapsskjul med öppen långsida. Brandfarliga byggnader placerades alltid utanför den inbyggda gården av säkerhetsskäl. Längre bort hade gården en eller flera fäbodar där gårdens djur betade på sommaren. 

Technical information

Updated at : 24/04/2021
Lat : 63.1887687Lng : 14.6331085

Altimetric profile

Ratings and reviews

To see around
See more
Open
Close
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter
Consulter