Déjà inscrit ? Connectez-vous
Per Albin-torp - byggnadernas historia

Per Albin-torp - byggnadernas historia

Per Albin-torp - byggnadernas historia

År 1933 blev det möjligt för säsongsarbetande skogsarbetare att förmånligt låna statliga pengar till ett eget litet jordbruk. Tanken var att hustrun skulle sköta gården när mannen arbetade i skogen på vintern.

På tio år uppfördes mer än 6 500 så kallade Per Albin-torp i Sverige. Hela 1 276 av dessa byggdes i Jämtland och Härjedalen. Man kunde få låna upp till 6000 kr räntefritt på villkor att man var frisk och skötsam och inte hade egna medel att skaffa bostad för. Den som fick lån åtog sig att odla upp minst 1 hektar jord. Husen skulle byggas efter typritningar och därför ser alla nästan likadana ut även om det finns tre olika typer. De flesta Per Albin-torpen byggdes vid mitten av 1930-talet. Därefter minskade de i antal då fler flyttade in till städerna och det blev lättare att köpa ett torp med uppodlad mark än att bygga nytt. Alla torp färdigställdes inte. 1948 avskaffades arbetarsmåbrukslånet.

Detta Per Albin-torp är en rekonstruktion byggt i den vanligaste formen, enligt typ 1. Förebilden är ett torp som byggdes 1935-36 i Järvsand, Alanäs socken och därifrån har vi också hämtat mycket av husets historia. 

Infos techniques

Lat : 63.1917979Lng : 14.635619
0 m
12 j

Les Storyguides à proximité

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.