Already registered ? Log in
Sjöhistoriska Museet

Sjöhistoriska Museet


 

I Sjöhistoriska museets samling är den äldsta modellen ett votivskepp, Storkyrkoskeppet, från 1600-talet. Modellen har tidigare hängt i Storkyrkan i Stockholm och är en av de äldsta örlogsfartygsmodellerna i världen.

Flera av museets äldre modeller kommer från svenska flottans samling som byggdes upp under 1700-talet och från den internationellt kände fartygskonstruktören Fredrik Henrik af Chapman. Här finns till exempel svenska örlogsfartyg.

Merparten av modellerna som finns i museets samling tillverkades dock mellan 1800 och 1950. De har kommit till museet som gåvor, köp, depositioner och genom egen tillverkning. Här finns alltifrån de första ångfartygen till ubåtar.

Technical information

Lat : 59.332494Lng : 18.1155827
0 m
5 years

Lodgings nearby