Already registered ? Log in
STUREGATAN

STUREGATAN


 

Sturegatan är en gata i centrala Stockholm med sträckning från Stureplan tillValhallavägen, där den övergår i Lidingövägen. Gatan har fått sitt namn efter den adliga ätten Sture, vars mest kända medlemmar räknas riksföreståndarna Sten Sture den äldre, Svante Nilsson (Sture) och Sten Sture den yngre.

I början av 1860-talet diskuterades behovet av en ny gata utefter östra sidan avHumlegården och en sådan drogs också 1865, på privat initiativ, genom de här belägna kålgårdarna och trädgårdstäpporna. År 1873 fullföljdes utbyggnaden tillKarlavägen och gatan omnämns som den s.k. Sturegatan. På 1880-talet förlängdes den och fick sin nuvarande sträckning. Sitt nuvarande namn fick gatan i samband med den stora namnrevisionen år 1885.

Längs gatan återfinns bland annat hotell Anglais, Sturecompagniet, Sturebadet,Nobelstiftelsen (14) och biografen Park.

Technical information

Lat : 59.3367869Lng : 18.0727566
0 m
6 years