Already registered ? Log in
Askersunds Landskyrka

Askersunds Landskyrka

Landskyrkan möter besökaren med varma och mjuka fäger. För enskild andakt är det lilla Mariakapellet i den norra korsarmen en avskild och lugn plats. Predikstolen och altartavlan är smyckat med utsökta hantverk, snidade i trä.
I de flesta västerländska kyrkor återfinns, om också ofta förenklade och omdanade, den romerska basilikans huvuddrag: absid, kor (med eller utan krypta), tvärhus eller tvärskepp eller korsarmar, långhus eller långskepp, förhall, och ofta ett eller flera torn.
Absiden var ursprungligen avsedd för biskoparnas tron, biskopsstolen, men blev senare ofta istället plats för altaret, som flyttades från korsmitten. De romanska kyrkorna i Sverige har så gott som undantagslöst absid.
Koret (körrummet eller sångrummet) inklusive absiden var i romanska kyrkor från början tillgängligt endast för prästerskapet.

Technical information

Lat : 58.877990582196Lng : 14.897703811114
0 m
6 years