Déjà inscrit ? Connectez-vous
Trosa Torg

Trosa Torg

Trosas hamn är full av historia idag hittar du bl.a. en lekplats, volleybollnät, dansbana och fina promenadstråk. Dessutom restauranger, caféer, hamnbodar och små butiker.
En av Trosas största tillgångar är utan tvekan den vackra skärgården. Trosa skärgård är idag plats för rekreation med fina natthamnar, men ända sedan vikingatiden har det varit livlig sjöfart genom skärgården. Fram till våra dagar har det funnits en befolkning på öarna som utöver sitt hemman haft inkomst av både tull- och lotsarbete.

Ända fram till början av 1900-talet var Trosa hamn traktens kommersiella centrum. Sjötullen, en av stadens tre tullar, låg vid hamnen, ungefär där Restaurang Tullhuset ligger idag. Efter att år 1897, ångbåtarna "Nya Hållsviken" och "Trosa" börjat trafikera Stockholm-Trosa, svarade ångbåtstrafiken till största delen av förbindelsen med yttervärlden. Nästan allt kom sjövägen, både varor och sommargäster. Daglig leverans av mjölkprodukter till Stockholm skedde med en av ångbåtarna och kallades i dagligt tal "Mjölksurran". I hamnmagasinet regerade hamnfogden. Han övervakade transporten av varor som skulle vidare till stadens handlare. Invid hamnen låg också stadens värdshus och skjutsstation.

Sommaren är den tid då det är liv och rörelse i Trosa hamn med alla dess restauranger, butiker och hamnbodar som lockar både turister och Trosabor. På det stora grönområdet avlöser olika evenemang varandra och den långa björkallén längs ån ut till "Smörbyttan" är ett populärt promenadstråk. Många besökare kommer med egen båt till gästhamnen där det får plats 140 st båta, med full gästhamnsservice.

Hamngårdsbodarna har öppet varje dag kl 11.00-18.00, fram till Skördemarknaden den 29 augusti.

Infos techniques

Lat : 58.8909455Lng : 17.5536633
0 m
3 ans

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.