Déjà inscrit ? Connectez-vous
Les 75 députés 2009-2014 - #2

Les 75 députés 2009-2014 - #2

*De regionale verkiezingen van 7 juni 2009*


Op de zevende juni 2009 hadden de laatste regionale verkiezingen plaats. Zo zijn er 75 volksvertegenwoordigers die zetelen in het Waals Parlement.
Hieronder vindt U de verkozenen voor de legislatuur 2009-2014.

__Het hoekje van de Duitstalige verkozenen__

Het Waals Parlement telt nu twee leden die uit het Duitse taalgebied komen. Die vertegenwoordiging, die varieert van de ene tot de andere legislatuur, is dus nooit gewaarborgd. Het Duitse taalgebied telt 9 gemeenten, die alle in het kiesdistrict Verviers liggen (Provincie Luik).

Krachtens artikels 34.2 en 68.2 van het Reglement van het Waals Parlement :
__« 34.2. Voorstellen van decreten, van resoluties en amendementen kunnen in de Duitse taal ingediend worden wanneer hun indieners in een gemeente van het Duitse taalgebied, bedoeld in artikel 5 van de wetten over het gebruik van talen op administratief gebied, gecoördineerd op 18 juli 1966, gedomicilieerd zijn.__

__Het Bureau is belast met de vertaling van die tektsten.__

__68.2. De leden, die in artikel 34.2 van het huidig Reglement bedoeld zijn, kunnen zich in de Duitse taal uiten. De vertaling van hun verklaringen wordt simultaan vertaald en gepubliceerd in de verslagen van de debatten. De vertaling in het Duits van de teksten en van de debatten is van rechtswege als ze gevraagd wordt door diezelfde leden»__

Overigens beoogt het globale samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, ondertekend op 26 november 1998 in toepassing van de Verklaring van regionaal beleid van 22 juni 1995, concreet de herfinanciering van de Franse Gemeenschap door middel van de overdracht van de uitoefening van bepaalde gemeenschapsbevoegdheden naar het Waalse Gewest zonder gelijkwaardige overdracht van de hiermee samenhangende begrotingen.

Zo ziet het een verhoogde bezigheid van het Waalse Gewest in het Duitse taalgebied voor, door een versterkte samenwerking in de bevoegdheden van buitenlandse handel, toerisme, ruimtelijke ordening, telecommunicatie, leerlingenvervoer en maatschappelijk welzijn.

Door dit akkoord (goedgekeurd door het Waals Parlement in april 1999), hebben zich de Waalse Regering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ook verplicht om verschillende synergieën uit te bouwen in de bovenvermelde bevoegdheden teneinde een betere coördinatie van de gewestelijke en gemeenschapspolitieken op het gebied van de negen duitstalige gemeenten mogelijk te maken.

Infos techniques

Lat : 50.4600139Lng : 4.8663855
0 m
4 ans

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.