Déjà inscrit ? Connectez-vous
Les activités

Les activités

Photo : Charles Boseret
© Parlement wallon

*De tussen-parlementaire vergaderingen *

__Het Bureau van het Waals Parlement is in tussen-parlementaire vergaderingen, op belgisch of internationaal vlak, vertegenwoordigd, om informatie uit te wisselen, synergie uit te bouwen, en zelfs om bepaalde procedures uniform te maken:__

- met het Parlement van de Franse Gemeenschap, waarvan alle Waalse Parlementariërs leden zijn (met uitzondering van de Duitstalige Parlementariërs);
- in het kader van de Conferentie van de Voorzitters van de 7 parlementaire Vergaderingen;
- in het kader van de Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Parlementen - CALRE (75 regio's met een wisselende voorzitterschap);
- in het kader van de interregionale parlementaire Raad (CPI).

__Voorbeeld : de interregionale parlementaire Raad (CPI)__

Opgericht in 1986 is de interregionale parlementaire Raad de raadgevende parlementaire vergadering van de Grote Regio Saarland - Lotharingen - Luxemburg - Rijnland-Palts - Wallonië – Franse Gemeenschap van België en Duitstalige Gemeenschap van België.

Ze heeft als doel de economische, sociale en culturele rol van de Grote Regio te bevorderen door een nauwe grensoverschrijdende samenwerking tussen de regio's en, op termijn, tot de ontwikkeling van een grensoverschrijdende samenwerkingsperspectief bij te dragen in de gebieden die tot de normatieve bevoegdheid van iedere regio behoren.

De CPI telt 50 leden, waarvan 5 van het Waals Parlement, en ze omvat zes thematische commissies (economische zaken, sociale zaken, vervoer en communicatie, milieu en landbouw, onderwijs, opleiding, onderzoek en cultuur, binnenlandse zekerheid, burgerlijke bescherming en hulpdiensten).

De CPI komt twee keer per jaar bijeen in plenaire vergadering om te beraadslagen over de onderwerpen die betrekking hebben op de grensoverschrijdende samenwerking en om de door de commissies, door het permanente Comité of door een van de leden van de CPI voorgestelde aanbevelingen en adviezen goed te keuren. De CPI stuurt de goedgekeurde adviezen of aanbevelingen aan de Executieven van de regio's die leden zijn van de CPI. De Executieven moeten hun stellingname daaromtrent overbrengen.

__De voorzitterschap wordt op wisselende wijze waargenomen door Luxemburg, Saarland, Lotharingen, Rijnland-Palts en de Belgische delegaties, telkens voor een mandaat van anderhalf jaar. Het regionaal Parlement (Landtag) van Saarland neemt de voorzitterschap sedert juni 2009 waar, nadat het het voorzitterschap van het Groothertogdom Luxemburg overgenomen heeft. Wallonië was voorzitter van de CPI tussen 30 juni 2006 en 31 december 2007.__

Infos techniques

Lat : 50.4600139Lng : 4.8663855
0 m
4 ans

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.