Déjà inscrit ? Connectez-vous
Les activités

Les activités

Photo : Colette Berger
© Parlement wallon

*De werkzaamheden*


*Het parlementaire werk*

__Legislatief werk en controle van de Regering__

Samengesteld uit 75 Parlementairen oefent de Waalse parlementaire vergadering een wetgevende macht binnen de limieten van de territoriale bevoegdheden van het Gewest. Ze heeft ook een rol van controle op de Regering, waarvan de leden geregeld voor hun daden en hun beslissingen verantwoording moeten afleggen voor het Parlement.

__De openbaarheid van de debatten__

Behalve anders beslist door de vergadering, zijn alle zittingen open voor het publiek en voor de geaccrediteerde leden van de pers. Iedere burger mag dus de debatten van het Parlement bijwonen, mits hij bepaalde welvoeglijkheids- en veiligheidsregels eerbiedigt.

Sinds januari 2009 diezelfde zittingen digitaal bewaard en ge-podcast op de website van het Parlement daags na de plenaire vergaderingen en binnen de vijf werkdagen voor de commissievergaderingen.

De bij het Waals Parlement geaccrediteerde leden van de pers beschikken over een tribune in de zaal van de plenaire vergaderingen, over banken in commissiezalen en over een perszaal op de tweede verdieping, die specifiek voor hen gereserveerd zijn.

Infos techniques

Lat : 50.4600139Lng : 4.8663855
0 m
4 ans

Les hébergements à proximité

En poursuivant votre visite, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre navigation. Pour en savoir plus, cliquez ici. Vous avez également la possibilité de refuser la publicité personnalisée.