Already registered ? Log in
Over slangen en mensen

Over slangen en mensen

Het Museum voor Natuurgeschiedenis van Doornik brengt een tentoonstelling over een dier dat zowel verontrust als fascineert: de slang! Door sommige volkeren wordt de slang aanbeden, maar in onze westerse cultuur overheerst de schrik. Haar miskende biologie, haar symbolische kracht, haar gif dat een onuitputtelijke bron is voor remedies, al deze boeiende karakteristieken hebben het Museum voor Natuurwetenschappen van Doornik aangezet om een grote tentoonstelling te wijden aan de slang. De expositie brengt een genuanceerde benadering van de slangen, die de Joods-christelijke traditie heeft herleid, vaak op karikaturale wijze, tot boosaardige en zelfs onheilbrengende dieren. De tentoonstelling zal zich niet enkel toespitsen op de natuurgeschiedenis van deze soort maar zal verschillende thema’s aansnijden zoals de miskende biologie van de reptielen, het symbolisch aspect via verschillende religies, de mythologie en de actuele relaties tussen mens en slang, die nu eens botsen en dan weer heilzaam zijn. Indien u verkeerdelijk denkt dat een slang koud en slijmerig is, dat geen enkele soort in België voorkomt, dat ze allemaal giftig en gevaarlijk zijn… Indien u als symbolisch dier enkel de slang van de Genesis kent, die Eva verleidde in het Aards paradijs… Indien u niet weet in welke mate luxe lederwaren bepaalde soorten bedreigen of indien u wilt ontdekken dat een van de belangrijkste medicamenten die men toedient aan patiënten met hypertensie, voortkomt uit moleculen die ontdekt werden in het gif van slangen... En indien u nog nooit een levende slang hebt gezien, dan is deze tentoonstelling geknipt voor u!

Technical information

Cour d'honneur de l'hôtel de ville
7500 Tournai
Lat : 50.5995Lng : 3.37436
158 d

Lodgings nearby